Chov oviec a kôz

Vrámci podujatia Chovateľský deň v skanzene: Deň slovenských plemien bude prebiehať seminár na tému Zachovanie tradičného salašníctva ako kultúrneho a prírodného dedičstva horských regiónov. Seminár sa koná 14. júla v skanzene Vychylovka, Nová Bystrica. 

Ovčia vlna bola kedysi ceneným produktom. Dnes chovateľom príjem z jej predaja nepokryje ani náklady na strihanie oviec. Farmári vlnu predávajú za veľmi nízke ceny, alebo vymieňajú za iný artikel.

Na Slovensku sa väčšina oviec chová na produkciu mlieka. Mäsové plemená tvoria len malé percento z celkovej populácie. Napriek tomu sa v posledných rokoch zvyšuje záujem chovateľov aj o tieto špecializované plemená.

 Po vyčerpaní pastevných možností je potrebné ovciam počas zimy zabezpečiť kŕmenie. 

Pri odchove jahniat, najmä pri dojných plemenách, sa používajú v zásade tri spôsoby odchovu spojené s veľmi skorým, skorým a neskorým odstavom.

Ovca patrí k najstaršie domestikovaným zvieratám. Sprevádza človeka už po tisícročia. Dávala mu najzákladnejšie životné potreby - potravu aj odev a sprevádzala ho na jeho púti po zemi. V súčasnom pretechnizovanom svete sa stáva chov oviec, podobne ako niektorých iných zvierat, určitým relaxom.