Aktuality

Rok 2019 bol najmä o propagácii našich národných plemien hospodárskych zvierat.

Naše aktivity môžeme realizovať len vďaka našim podporovateľom. Ak sa rozhodnete venovať nám 2% z dane, pomôžete napĺňať poslanie nášho združenia. Ďakujeme.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v závere minulého roka urobila prieskum zastúpenia potravinárskych výrobkov vyrobených na Slovensku v 45 predajniach v 6 obchodných reťazcoch v celej Slovenskej republike.

Po roku 1989 našu krajinu ovládla eufória zo všetkého cudzieho spoza hraníc. Je to pochopiteľné. Avšak zabúdalo sa na podstatnú vec, a tou je vlastná identita vo vzťahu k všetkému, vrátane chovu hospodárskych zvierat.

V sobotu 14. decembra ste nás mohli počuť v rádiu Regina v relácii Komu sa nelení. Bavili sme sa na tému našich národných plemien, potreby zachovávania ich genofondu o pripravovanej publikácii, ktorá prinesie komplexné informácie o tejto téme.

Náš projekt Kurzy zdravého a zodpovedného stravovania bol v programe “Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne. Postupuje do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci predajne Tesco v Čadci.

Európska komisia pripravila zaujímavé pedagogické materiály o význame poľnohospodárstva pre učiteľov žiakov vo veku 11 až 15 rokov.

Dňa 9. novembra 2019 sme v oravskej obci Nižná školili skupinu mladých, začínajúcich chovateľov.