pinzgausky dobytok chovPinzgauské plemeno sa na naše územie dostalo z horských oblastí Rakúska. Je to dobytok menšieho, no zároveň pevného vzrastu, vhodný do horských a extrémnych podmienok chovu. Ide o mliekovo- mäsový úžitkový typ dobytka.

Pinzgauský dobytok a produkcia mlieka

Pinzgauské plemeno je predurčené na výrobu kvalitného, ekologického konzumného mlieka a mliečnych výrobkov. Síce mlieková úžitkovosť pinzgauského dobytka nedosahuje úroveň špecializovaných mliekových plemien, mlieko obsahuje vysoký podiel tuku a bielkovín. Je tak ideálne na výrobu syrov. Produkcia mlieka sa pohybuje v rozpätí od 5500 do 6500 kg, s 3,40-percentným obsahom bielkovín.
Väčšinou sa chovajú v stádach nad sto kusov dojníc. V lete prevažuje pastevný spôsob chovu, v zime sú dojnice ustajnené v maštaliach. Tieto farmy sa zväčša špecializujú na výrobu mlieka, ktoré je spracovávané na kvalitné syry ementálskeho typu. Menšia časť populácie tohto plemena sa chová na malých farmách. Buď pre vlastnú spotrebu, alebo v chovoch samostatne hospodáriacich roľníkov, ktorí sú väčšinou výrobcami miestnych špecialít z kravského mlieka (napr. oravské korbáčiky). V kŕmení sa využívajú prevažne objemové krmivá, hlavne kvalitné lúčne seno. Vďaka individuálnej starostlivosti mnohé farmy dosahujú pomerne vysokú úžitkovosť.


Pinzgauský dobytok a produkcia mäsa

chov pinzgau 03Mäso pinzgauského dobytka je krehké a šťavnaté. V krajinách s dlhodobou tradíciou chovu tohto plemena- ako Rakúsko, Slovensko, Nemecko a Taliansko - je produkcia mäsa zabezpečovaná najmä výkrmom býkov. Priemerný denný prírastok býkov vo výkrme je 1200 až 1300 g. Jatočná výťažnosť sa pohybuje od 58%. Vďaka svojim vlastnostiam sa pinzgauské plemeno rozšírilo aj mimo Európy. Ako mäsový dobytok sa chová v Severnej Amerike, Afrike a Austrálii. V posledných rokoch sa aj na Slovensku intenzívnejšie rozvíja chov kráv bez trhovej produkcie mlieka. Najmä v najextenzívnejších podmienkach. Býčky do veku 210 dní dosahujú priemerný prírastok živej hmotnosti 700 g.
Ďalším systémom výroby hovädzieho mäsa pinzgauského dobytka je pastevný výkrm volov. Ide o extenzívnu formu výkrmu počas dvoch pastevných sezón. Priemerný celoživotný denný prírastok živej hmotnosti v tomto systéme je 550 až 700 g, pričom veľmi dobrá je jatočná výťažnosť 56,06 %, ako aj kvalita mäsa.


Vplyv pinzgauského dobytka na krajinotvorbu

Pinzgauský dobytok, ako aj iné hospodárske zvieratá, významne vplýva na krajinotvorbu. Spása pre mechanizmy ťažko dostupné lúky a pasienky, čím vytvára podmienky pre rast kultúrnych rastlín a bylín. Často sa na takýchto pasienkoch objavujú byliny, ktoré boli v poslednom období v danej lokalite veľmi ojedinelé. Tým, že hovädzí dobytok spása najmä trávy, dáva priestor pre rastliny náročnejšie na vlahu, svetlo či živiny, ktorých väčšinu doposiaľ spotrebovávali trávy.
Vzhľadom na malú plochu paznechtu dobytka a dostatočnú hmotnosť jedincov sa chodením vytvárajú v pôde hlbšie stopy než je to napríklad v prípade lesnej zveri. Tým sa rozruší zliata pôdna škrupina a vytvára sa akási spleť vodných kanálikov, ktoré pri nedostatku dažďa slúžia ako zdroj vlahy. Naopak, pri intenzívnych dažďoch slúžia ako odvodňovací systém. Pri neustálom prechode stáda po tej istej trase časom vzniká biokoridor, využívaný aj inými zvieratami, alebo lesnou zverou. Neskôr sa tieto chodníčky menia na lesné cesty či turistické chodníky.

Zdroj: www.pinzgau.sk

O pinzgauskom dobytku sa dočítate aj v jedinečnej publikácii SLOVENSKÝ STATOK, ktorú si môžete objednať TU.

ZDIEĽAJTE NÁS