kniha slovensky statok titulkaJedinečná 450-stranová publikácia Slovenský statok - Slovenské plemená hospodárskych zvierat už v predaji.

Publikácia Slovenský statok - Slovenské plemená hospodárskych zvierat na 450 stranách poskytuje komplexný prehľad našich národných plemien hospodársky významných zvierat - koní, hovädzieho dobytka, oviec, kôz, hydiny, králikov, holubov a včiel. Dočítate sa v nej o ich histórii, pôvode, procese šľachtenia, nájdete v nej charakteristiku jednotlivých plemien, ako aj informácie o aktuálnom stave chovu. Texty sú doplnené množstvom fotografií. Kniha je pútavým čítaním nielen pre chovateľov, ale aj pre bežného čitateľa. Ponúka veľa historických zaujímavostí. V mnohých kapitolách prináša u nás doposiaľ nepublikované informácie.

Knihu si môžete objednať TU.

Publikácia je jedinečná nie len na Slovensku, ale aj v európskom priestore, nakoľko doposiaľ nikto tak detailne nepopísal naozaj všetky svoje národné plemená na jednom mieste. Národné plemená hospodárskych zvierat po stáročia dotvárali ráz našej krajiny. Sú geneticky prispôsobené tunajším prírodným podmienkam. Sú nenáročné na chov. Za ich existenciou stojí dlhoročná práca našich predkov, chovateľov a šľachtiteľov. Z genetického hľadiska sú základným kameňom šľachtenia nových plemien. Napriek tomu ich chová pomerne málo chovateľov. Vydanie publikácie je vyvrcholením našej snahy o ich propagáciu a zachovanie. Našim zámerom bolo vytvoriť knihu, ktorá bude poskytovať odborné informácie, avšak čitateľsky zaujímavým štýlom. Veríme, že sa nám to podarilo naplniť a že ňou inšpirujeme nových záujemcov o chov týchto krásnych zvierat.

uvedenie knihy Slovensky statokZľava Michal Straka, Ján Škorňa, František StaňoAutorom textov je MUDr. Michal Straka, CSc. Texty v publikácii recenzovali uznávaní odborníci: Ing. Emil Kovalčík PhD., Ing. Ján Huba, CSc. , prof. RNDr. Milan Margetín, PhD., Doc. Ing. Cyril Hrnčár PhD., Doc. Ing. Ján Rafay CSc., Josef Hrabal, MVDr. Václav Ráček (ČR), Ing. Ivan Krivosudský, Ing. Ivan Podberský, Ing. Ján Kopernický.

Publikácia získala ocenenie Zlatý kosák.

Slávnostné uvedenie publikácie

Knihu sme slávnostne uviedli na svetlo sveta 3. júla počas 6. ročníka podujatia Chovateľský deň v skanzene: Deň slovenských plemien v skanzene Vychylovka. Práve počas tretieho ročníka tejto výstavy vznikla myšlienka napísať o našich národných plemenách knihu. Knihu do života uviedol Ján Škorňa z obľúbenej relácie Farmárska revue. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia chovateľských organizácií; predstavitelia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR; odborníci, ktorí sa na príprave knihy podieľali; chovatelia a široká verejnosť.

Pozrite si reportáž Farmárskej revue zo slávnostného uvedenia publikácie.

banner kniha Slovensky statok 2

Povedali o knihe

Kapitola venovaná koňom plošne mapuje širokú plejádu plemien koní chovaných na území Slovenska, ich históriu s procesom šľachtenia i tvorby nových plemien. Podrobne popisuje nielen históriu, ale aj súčasnosť chovu koní na Slovensku a aktuálny stav populácie jednotlivých plemien.
V odbornej hipologickej literatúre publikácia zaujme určite svoje miesto a stane sa zdrojom poznania a obohatenia vedomostí v tak náročnom, špecifickom, ale krásnom odvetví poľnohospodárstva, v chove koní.
Ing. Emil Kovalčík, PhD.
Vedúci plemennej knihy a marketingu v Národnom žrebčíne Topoľčianky, š.p.

Na Slovensku sa stále stretáme s nedostatkom odbornej literatúry zaoberajúcej sa charakteristikami plemien oviec a kôz, ich chovom a národno-hospodárskym významom. Osobitne to platí o vzniku a význame národných plemien oviec a kôz. Z tohto hľadiska možno veľmi pozitívne hodnotiť zámer občianskeho združenia OZ Chováme doma pod vedením Ing. Františka Staňa vydať publikáciu o národných plemenách hospodárskych zvierat, zahrňujúcich aj malé prežúvavce.
V posudzovanom texte o plemenách oviec a kôz a ich chove je veľa zaujímavých, v určitých častiach aj originálnych a komplexných informácií, týkajúcich sa napríklad vzniku národných plemien, domestikácie oviec a kôz a pod.
Prof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita – FAPZ – KŠZ, Nitra; NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Králikárstvo svojim rozsahom a kvalitou patrí medzi piliere nášho drobnochovateľstva. Generácie chovateľov v minulosti chovali a vytvárali na území Slovenska plemená, ktoré svedčia o vyspelosti nášho chovateľstva. Získavali ocenenia na domácich i zahraničných výstavách a etablovali našu krajinu medzi chovateľsky vyspelé štáty.
Je to práve historické pozadie slovenského chovateľstva, ktoré ozrejmuje úspechy a možnosti tohto odvetvia. Je preto chvályhodným činom známeho organizátora chovateľského života a praktického chovateľa Doc. MUDr. Michala Straku, CSc., že svoje teoretické vedomosti, praktické skúsenosti a bohaté archívne zdroje vložil do predkladanej publikácie.
Kniha Slovenský statok by mala byť v knižnici nielen všetkých chovateľov, ale aj záujemcov o slovenské prírodné dedičstvo.
doc. RNDr. Ján Rafay, PhD.
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby

 

ZDIEĽAJTE NÁS