zlaty kosakZdroj: MPRV SROcenenie Zlatý kosák udeľuje každoročne odborná komisia Národného výstaviska Agrokomplex v troch kategóriách: rastlinná výroba a mechanizácia, živočíšna výroba a veda a výskum.

Práve v tretej spomínanej kategórii, na aktuálnej 47. medzinárodnej výstave Agrokomplex, získala ocenenie naša publikácia SLOVENSKÝ STATOK. Plaketu a diplom Zlatý kosák prebral Ing. František Staňo, riaditeľ OZ Chováme doma, z rúk ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana  počas slávnostného galavečera, dňa 18. augusta.

zlaty kosak odovzdavanieOcenenia Zlatý kosák v kategórii Veda a výskum. Zdroj: MPRV SRPublikácia Slovenský statok - Slovenské plemená hospodárskych zvierat na 450 stranách poskytuje komplexný prehľad našich národných plemien hospodársky významných zvierat - koní, hovädzieho dobytka, oviec, kôz, hydiny, králikov, holubov a včiel. Dočítate sa v nej o ich histórii, pôvode, procese šľachtenia, nájdete v nej charakteristiku jednotlivých plemien, ako aj informácie o aktuálnom stave chovu. Texty sú doplnené množstvom fotografií. Kniha je pútavým čítaním nielen pre chovateľov, ale aj pre bežného čitateľa. V mnohých kapitolách prináša u nás doposiaľ nepublikované informácie. Publikácia je jedinečná nie len na Slovensku, ale aj v európskom priestore, nakoľko doposiaľ nikto tak detailne nepopísal naozaj všetky svoje národné plemená na jednom mieste. 

Autorom textov je MUDr. Michal Straka, CSc. Kniha vznikala v úzkej spolupráci s chovateľskými organizáciami a odborníkmi na Slovensku, aj za našimi hranicami.

Zlaty kosak Slovensky statok 1Na fotografii František Staňo. Autor fotografie: Štefan Henžel"Toto ocenenie len potvrdzuje, že naša práca má význam nielen pre bežnú verejnosť, ale i odborníkov v oblasti poľnohospodárstva. Chcem sa týmto opäť poďakovať všetkým, ktorí sa na knihe akýmkoľvek spôsobom spolupodieľali," dodáva F. Staňo.

Knihu si môžete objednať TU. 

ZDIEĽAJTE NÁS