Plemená zvierat

Králik zajačí patrí k najstarším plemenám. Na Slovensku ho však chová len málo chovateľov. Vyšľachtili ho v Anglicku v prvej polovici 19. storočia. V podstate ide o potomkov belgických obrov a miestnych jatočných krížencov s dlhšími končatinami, ktorí sa vyvážali z Belgicka do Anglicka.