Projekty

kniha slovensky statok titulka

Národné plemená hospodárskych zvierat po stáročia dotvárali ráz našej krajiny. Sú geneticky prispôsobené tunajším prírodným podmienkam. Sú nenáročné na chov. Za ich existenciou stojí dlhoročná práca našich predkov, chovateľov a šľachtiteľov. Napriek tomu ich chová pomerne málo chovateľov.  Vydanie publikácie je vyvrcholením našej snahy o ich propagáciu a zachovanie. 

desatoro profarmarskej samospravy

Desatoro profarmárskej samosprávy je názov dokumentu, ktorý má pomôcť zlepšiť spoluprácu medzi obcou a farmármi a zároveň otvoriť spoločenskú diskusiu na tému prínosu malých či rodinných fariem pre obce a celú spoločnosť.

vodna univerzita

Sme partnerom projektu Poľsko-slovenská vodná univerzita. Ľudia, voda, klíma, krajina, budúcnosť.

laska k zemi

Cieľom projektu je zdieľanie skúseností, zvyšovanie povedomia a vzdelávanie v oblasti realizácie prírode blízkych riešení a opatrení pre obnovu vidieckej a poľnohospodárskej krajiny, ktoré zohrávajú jednu z kľúčových úloh pre adaptáciu na zmenu klímy krajín Vyšehradskej štvorky.

kolenie pre začínajúcich chovateľov nove

Chcete začať chovať sliepky, husi, kačky alebo králiky?  Poradíme vám, ako na to.

mapovanie02

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitatívnu úroveň cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych spolkov chovateľov slovenských národných plemien hospodárskych zvierat.