Projekty

Sme partnerom projektu Poľsko-slovenská vodná univerzita. Ľudia, voda, klíma, krajina, budúcnosť.

Cieľom projektu je zdieľanie skúseností, zvyšovanie povedomia a vzdelávanie v oblasti realizácie prírode blízkych riešení a opatrení pre obnovu vidieckej a poľnohospodárskej krajiny, ktoré zohrávajú jednu z kľúčových úloh pre adaptáciu na zmenu klímy krajín Vyšehradskej štvorky.

Chcete začať chovať sliepky, husi, kačky alebo králiky?  Poradíme vám, ako na to.

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitatívnu úroveň cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych spolkov chovateľov slovenských národných plemien hospodárskych zvierat.

V tomto období pripravujeme knihu o našich národných plemenách hospodárskych zvierat. Publikácia pod názvom Slovenský statok - Slovenské plemená hospodárskych zvierat by mala vyjsť na jar 2022.

V júli 2019 sme počas podujatia Chovateľský deň v skanzene: Deň slovenských plemien spoluorganizovali seminár na tému Zachovanie tradičného salašníctva ako kultúrneho a prírodného dedičstva horských regiónov.