Chov včiel

Predpokladáme, že zimný úhyn včelstiev sa neodrazí na výške cien medu, uviedol predseda Slovenského zväzu včelárov, Milan Rusnák.

Bee Saving Paper je inovatívny biologicky rozložiteľný materiál, ktorý možno použiť na rôzne účely a zároveň funguje ako energetický nápoj pre včely.

Viete, akou rýchlosťou lietajú včely? Aký veľký náklad počas letu unesú?

Včely patria do triedy hmyzu. Človek však môže napodobniť prírodné podmienky, v ktorých žijú, a chovať tak včely ako hospodárske zvieratá.