vcely zaujimavostiViete, akou rýchlosťou lietajú včely? Aký veľký náklad počas letu unesú?

Včely lietajú rýchlosťou až 65 km za hodinu. Kmit krídel je 190 za sekundu. Včela unesie počas letu náklad rovnajúci sa dvom tretinám jej vlastnej hmotnosti. Vtedy letí rýchlosťou 20 až 30 km za hodinu. Za peľom a nektárom lietajú včely až do vzdialenosti 5 – 7 km. Správy o zdroji nektáru odovzdávajú včely medonosné ostatným robotniciam zvláštnym tancom pred vchodom do úľa. Oznamujú tým vzdialenosť, smer a kvalitu nálezu. Kruhový tanec znamená, že kvety sú blízko úľa. Osmičkový znamená opak.

Včelia matka kladie v čase rozvoja až dvetisíc vajíčok za deň. Žije tri až štyri roky. Niekedy aj viac.

Ročná spotreba medu pre výživu silného včelstva je 70 – 90 kg. Celková spotreba peľu vo včelstve je 25 – 35 kg a 40 – 45 litrov vody.


Jeden kilogram medu

  • Jeden kilogram medu si vyžaduje navštíviť 2,5 milióna kvetov.
  • Znamená 165 tisíc nalietaných kilometrov.
  • Je výsledkom práce 6 až 10 tisíc včiel.
  • Predstavuje asi tri kilogramy rastlinného nektáru, čo je asi 60 tisíc výletov z úľa.


Zdroj: Slovenský zväz včelárov, ZO Čadca

ZDIEĽAJTE NÁS