vcely opelovaceNa to, aby sme mohli živiť rastúcu populáciu sveta, potrebujeme stále viac potravín, ktoré musia byť rozmanité, vyvážené a kvalitné.

Včely poskytujú vysoko kvalitnú potravinu – med, ale aj produkty využívané v zdravotníctve a ďalších odvetviach (včelí vosk, propolis, peľ). Práca včiel však prináša omnoho viac. Najväčším prínosom včiel a iných opeľovačov je opeľovanie. Opeľujú takmer tri štvrtiny rastlín, ktoré poskytujú 90% svetovej potravy. Tretina svetovej produkcie potravín závisí od včiel. Inak povedané: každá tretia lyžica jedla závisí od opeľovania. Opeľovanie ovplyvňuje aj kvalitu potravín. Rastliny, ktorých kvety sú lepšie opeľované, poskytujú produkty bohatšie na živiny. Určité vitamíny je možné získať výlučne z potravín, ktoré závisia od opeľovania. Bez opeľovačov by teda bolo menej jedla, ktoré by bolo menej rozmanité a drahšie.

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo

Za posledných 50 rokov sa množstvo plodín, ktoré závisia od opeľovačov (ovocie, zelenina, orechy, olejniny), strojnásobilo. Vo vzťahu k poľnohospodárskej výrobe teda včely zohrávajú významnú úlohu. Účinné opelenie zvyšuje množstvo poľnohospodárskej produkcie, zlepšuje jej kvalitu a zvyšuje odolnosť rastlín voči škodcom.

Pestovanie rastlín, ktoré sú závislé od opelenia, je dôležitým zdrojom príjmu poľnohospodárov, najmä menších poľnohospodárov a rodinných fariem v rozvojových krajinách. Poskytujú pracovné miesta a príjmy miliónom ľudí. Podľa odhadov medzinárodnej štúdie uskutočnenej v roku 2016 Medzivládnou platformou pre vedu a politiku o biodiverzite a ekosystémových službách bola ročná globálna produkcia potravín, ktoré priamo závisia od opelenia, v hodnote od 235 do 577 miliárd dolárov.vcela kvet opelovanie

Biodiverzita a ochrana životného prostredia

Včely sú životne dôležité pre zachovanie ekologickej rovnováhy a biodiverzity v prírode. Poskytujú jednu z najznámejších ekosystémových služieb, opeľovanie, ktoré umožňuje produkciu potravín. Týmto spôsobom chránia a udržiavajú ekosystémy, ako aj živočíšne a rastlinné druhy. Prispievajú ku genetickej rôznorodosti a biodiverzite.

Včely tiež pôsobia ako ukazovatele stavu životného prostredia. Ich prítomnosť, neprítomnosť alebo množstvo nám hovorí, keď sa niečo deje so životným prostredím. Sledovaním vývoja a zdravia včiel je možné zistiť zmeny životného prostredia a včas vykonať potrebné preventívne opatrenia.

Zdroj: worldbeeday.org

Brožúra FAO o dôležitosti včiel - v anglickom jazyku (Why bees matter: The importance of bees and other pollinators for food and agriculture)

Grafický prehľad najväčších producentov medu na svete

Zdroj: https://www.europarl.europa.eu/

ZDIEĽAJTE NÁS