slovenska dojna ovca 3Slovenská dojná ovca je špecializované dojné plemeno so zameraním na zvýšenie produkcie a kvality mlieka a využívaním strojov pri dojení. Je naším najnovším národným plemenom, od mája 2017.

Počet oviec na Slovensku stagnuje, no produkcia ovčieho mlieka stúpa. Práve nové plemeno, slovenská dojná ovca, má zvýšiť nielen produkciu mlieka, ale aj konkurencieschopnosť našich chovateľov oviec.

Pôvod slovenskej dojnej ovce

Vznikla 25-ročným šľachtením. Prioritne krížením pôvodných plemien – cigája a zošľachtená valaška (v menšom množstve aj merínske ovce) so špecializovanými dojnými plemenami – lacaune a východofrízska ovca. Do procesu šľachtenia bol zapojený Zväz chovateľov oviec a kôz, Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a
MPRV SR.


Vlastnosti slovenskej dojnej ovce

Slovenská dojná ovca bola vyšľachtená na zvýšenie produkcie ovčieho mlieka pre výrobu mliečnych výrobkov - ovčieho syra, bryndze a žinčice. Taktiež na zvýšenie produkcie ovčieho a jahňacieho mäsa. Je to polointenzívne plemeno. To znamená, že si nevyžaduje intenzívny chov v maštaliach s kŕmením jadrovým krmivom. Ovce spásajú lúky a pastviny a s drobným prídavkom jadra dosiahnu požadované parametre. Priemerná produkcia mlieka je 160 litrov za rok. V porovnaní s valaškou vo vysokohorských podmienkach, je to o 60 litrov viac. V šľachtiteľskom programe je cieľom dosiahnuť produkciu mlieka viac ako 200 litrov ročne. Túto hodnotu už v súčasnosti dosahujú v najlepších chovoch.

Plodnosť bahníc prekračuje  hodnotu 160 %. Veľmi dôležité pritom je, že bahnice majú vemená s výbornými funkčnými a morfologickými vlastnosťami. Vďaka tomu sú vhodné pre podmienky strojového dojenia.

O slovenskej dojnej ovci sa dočítate aj v jedinečnej publikácii SLOVENSKÝ STATOK, ktorú si môžete objednať TU.

Prečítajte si aj: Rady pre začínajúcich chovateľov oviec

ZDIEĽAJTE NÁS