Podujatia

7. júna 2020, Liesek    Združenie mladých famárov Slovenska - ASYF - usporadúva ďalší ročník podujatia Deň mladého farmára, ktorým chcú poukázať na potrebu poľnohospodárstva, starostlivosti o životné prostredie a spropagovať aktívny život na vidieku aj mladým generáciám.

9. mája 2020, Prievran pri Poltári   Ranč Megi pri Poltári pozýva všetkých milovníkov koní na IV. Ročník Furmanských pretekov, ktoré sa budú konať v spolupráci s asociáciou furmanov Slovenska.

Združenie mladých farmárov pozýva na Kluby mladých farmárov 2020. Tento rok budú zamerané na aktuálny stav tvorby budúcej SPP, plánované výzvy, legislatívne úpravy a na ďalšie zaujímavé témy. Druhý deň účastníci absolvujú návštevy fariem.

19. júla 2020   OZ Chováme doma, v spolupráci s partnermi, organizuje v poradí už piaty ročník podujatia zameraného na propagáciu našich národných plemien hospodárskych zvierat.