Podujatia

6. júna 2021, Liesek   Vzhľadom na momentálnu situáciu v súvislosti s COVID-19 sa podujatie Deň mladého farmára presúva na budúci rok 6.6. 2021.

 Združenie mladých famárov Slovenska - ASYF - usporadúva ďalší ročník podujatia Deň mladého farmára, ktorým chcú poukázať na potrebu poľnohospodárstva, starostlivosti o životné prostredie a spropagovať aktívny život na vidieku aj mladým generáciám.

Júl 2021   OZ Chováme doma, v spolupráci s partnermi, organizuje v poradí už piaty ročník podujatia zameraného na propagáciu našich národných plemien hospodárskych zvierat.