chov kravMiroslav Záhradník vyvinul vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby Národného poľnohospodárskeho a potravinového centra (NPPC) v Nitre aplikáciu a softvér EkonMOD milk. Má pomôcť chovateľom dojníc, aby riadili efektívnejšie svoje farmy.

Za vývoj tejto aplikácie získal ocenenie Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov. Aplikácia sa momentálne dá bezplatne stiahnuť zo stránky NPPC. TU nájdete aktualizovaný modul aplikácie EkonMOD milk s názvom Interaktívny model farmy dojníc, ktorý integruje doteraz vyvinuté aplikácie z oblasti hodnotenia ekonomiky chovu dojného dobytka do jednej platformy.

Krátky rozhovor s Miroslavom Záhradníkom

zahradnikPre koho je aplikácia EkonMOD milk určená?

Aplikácia je primárne určená pre chovateľov dojníc a manažérov fariem.

Je vhodná aj pre menších farmárov? Od akého počtu hovädzieho dobytka by ste odporúčali jej využívanie?

Áno, v princípe je použiteľná pre ľubovoľný počet kráv. Je možné stanoviť v nej napríklad aj požiadavky na živiny pre jednu dojnicu. No pre plné využitie potenciálu aplikácie je vhodný počet desiatich produkčných kráv.

Môžete stručne popísať základné funkcionality aplikácie? Ako konkrétne ju vie farmár využiť?

Interaktívny model farmy zhodnotí na základe zadaných produkčných a reprodukčných ukazovateľov konkrétneho chovu výsledné stavy zvierat, počty kŕmnych dní a požiadavky na živiny pre jednotlivé kategórie. Umožní vybilancovať kŕmne dávky a určí potrebu skladovacích priestorov pre krmoviny. Aplikácia navyše zhodnotí aj celú ekonomiku výroby mlieka na konkrétnej farme. Prostredníctvom tohto prístupu si bude môcť farmár sám zanalyzovať viaceré scenáre a lepšie sa tak zorientovať v možnostiach a obmedzeniach individuálnej farmy dojníc.

Mali ste požiadavku na jej vývoj priamo od chovateľov dobytka?

V podstate áno, je to istá nadstavba a povedzme, že logický vývoj dlhodobej spolupráce.

Ako dlho ste aplikáciu vyvíjali?

Približne štyri roky. Ale intenzívnejšie sa jej venujem posledné dva roky.

Majú naši farmári o aplikáciu záujem? Koľko fariem ju aktívne využíva?

Presné štatistiky nemáme zatiaľ vyhodnotené, skôr nám v tejto fáze ide o komunikáciu myšlienky a aktívne ladenie jej ďalšieho vývoja s najnovšími požiadavkami praxe. Približne za mesiac od zverejnenia poslednej aplikácie na podstránke NPPC-VÚŽV Nitra evidujeme viac ako 650 prístupov.

Budete aplikáciu v budúcnosti ďalej rozširovať o nové funkcie?

Určite áno, je to nosná myšlienka celého projektu.

ZDIEĽAJTE NÁS