zoslachtena valaska webPlemeno zošľachtená valaška je najpočetnejšie zastúpeným plemenom oviec na Slovensku. Patrí medzi naše národné plemená.

Pôvod plemena zošľachtená valaška

Plemeno zošľachtená valaška vzniklo krížením pôvodných domácich hrubovlnových valašiek s importovanými polojemnovlnovými a polohrubovlnovými baranmi plemena texel, hampshire, cheviot, leicester, lincoln. Cieľavedomým zošľachťovaním v rokoch 1950 až 1982 sa dosiahlo zlepšenie kvalitatívnych vlastností a kvantitatívnej produkcie vlny, ako aj zvýšenie živej hmotnosti a produkcie mlieka. Pritom sa zachovala dobrá chodivosť a prispôsobivosť k drsnejším klimatickým podmienkam. Plemeno bolo uznané v roku 1982 ako nové polohrubovlnové plemeno oviec s kombinovanou úžitkovosťou.

Charakteristika plemena zošľachtená valaška

Zošľachtená valaška sa chová prevažne v podhorských a horských oblastiach Slovenska (najmä Orava, Liptov a Spiš), v nadmorskej výške viac ako 800 metrov. Patrí ku kombinovaným plemenám. Ovce i barany sú stredne veľkého telového rámca. Sú dobre chodivé, prispôsobené drsnejším klimatickým podmienkam.

Ovce aj barany sú prevažne bezrohé. Hlava je jemná, suchá, klinovitá. Nosová línia je rovná, pri baranoch vypuklá. Uši sú tenké, stredne dlhé, postavené do strán horizontálne. Krk je stredne dlhý, naväzuje na kohútik, ktorý je niekedy ostrý, chrbát je rovný. Požaduje sa hlboký a široký hrudník. Nohy sú pevné a suché.

Vlna je biela, zložená z viacerých typov vlasov, splývavého charakteru, kde dĺžka podsady má tvoriť minimálne 60 % z dĺžky pesíka. V rúne je nežiaduci mŕtvy vlas. Vyžaduje sa dokonalý obrast tela vlnou od medziročnej línie na hlave, kde sa vyžaduje "vlnová štica", až po karpálny kĺb na predných končatinách a pätový kĺb na zadných končatinách. Obrast brucha je tiež žiaduci. Najväčšie chyby v rúne sú nedostatočne splývavé rúno, nadmerný výskyt mŕtvych vlasov, príliš hrubé rúno.

Úžitkové vlastnosti plemena zošľachtená valaška

Živá hmotnosť bahníc je 50 - 55 kg, baranov 65 - 75 kg. Produkcia vlny bahníc je 3 - 3,5 kg, u baranov 5,5 - 6,0 kg. Vlna ja biela splývavého charakteru, pričom podsada dosahuje minimálne 60 % výšky pesíka. Sortimenty vlny C/D – D/E (do 43 mikrometrov), výťažnosť vlny nad 65 %, dĺžka vlny 150 mm, pri dvojstriži nad 80 mm. Plodnosť na obahnenú ovcu je 110 - 130 %. Produkcia mlieka za dojnú periódu (po odstave jahniat) dosahuje 80 - 100 kilogramov. Priemerný denný prírastok do odstavu je 200 až
220 g. V závislosti od chovateľských podmienok sú produkčné parametre často výrazne rozdielne.

Zdroj: Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku

O zošľachtenej valaške sa dočítate aj v jedinečnej publikácii SLOVENSKÝ STATOK, ktorú si môžete objednať TU.

ZDIEĽAJTE NÁS