kniha slovensky statokPublikácia pod názvom Slovenský statok - Slovenské plemená hospodárskych zvierat by mala uzrieť svetlo sveta budúci rok. 

Národné plemená hospodárskych zvierat po stáročia dotvárali ráz našej krajiny. Sú geneticky prispôsobené tunajším prírodným podmienkam. Sú nenáročné na chov. Za ich existenciou stojí dlhoročná práca našich predkov, chovateľov a šľachtiteľov. Je preto dôležité ich zachovávať a ďalej rozširovať. 

Už niekoľko rokov sa venujeme propagácii chovu našich národných plemien hospodárskych zvierat, ktoré považujeme za neoddeliteľnú súčasť prírodného a kultúrneho dedičstva Slovenska. Každoročne usporadúvame národnú prezentačnú výstavu pod názvom Chovateľský deň v skanzene, na ktorej môžu návštevníci vidieť takmer všetky naše pôvodné plemená zvierat. V propagácii sa chceme posunúť ďalej. Preto sme začali pripravovať publikáciu pod názvom Slovenský statok - Slovenské plemená hospodárskych zvierat, ktorá by mala vyjsť budúci rok. Kniha nebude obyčajným vzorníkom plemien, ale naopak, bude písaná náučno-populárnym štýlom, aby oslovila odborníkov aj širokú verejnosť. 

Autorom textov bude, spolu s chovateľskými organizáciami, Mudr. Michal Straka, Csc., ktorý nedávno vydal knihu o oravke. Sám je niekoľkoročným chovateľom, v súčasnosti chová najmä exotické vtáctvo, holuby a králiky. Je autorom desiatok odborných článkov v domácich aj zahraničných periodikách. Okrem publikácie Oravka napísal aj knihu o jednom zo slovenských plemien holubov, komárňanskom kotrmeliakovi a knihu Spomienky. Pri príprave textov budeme úzko spolupracovať s konkrétnymi chovateľmi a so všetkými chovateľskými organizáciami, ktoré zastrešujú naše národné plemená.

  • “Dnes nenájdete komplexné a detailné informácie o všetkých našich národných plemenách na jednom mieste. Veríme, že ich obsiahneme práve v tejto publikácii. Kniha môže byť neskôr využitá napríklad aj vo vzdelávacom procese,” dopĺňa František Staňo z OZ Chováme doma.

 

ZDIEĽAJTE NÁS