vcelyBee Saving Paper je inovatívny biologicky rozložiteľný materiál, ktorý možno použiť na rôzne účely a zároveň funguje ako energetický nápoj pre včely.

Papier obsahuje jedinečnú formu energeticky bohatej glukózy a semien medonosných rastlín. Aby prilákal včely, je pokrytý UV farbou na báze vody, ktorá vytvára vzory, podobajúce sa lúke plnej kvetov. Včely totiž vidia kvety ako kruhy farebného svetla na ultrafialovom spektre, z čoho vychádzali odborníci pri vývoji tohto papiera. Papier má dvojaký úžitok. Špeciálny druh glukózy v jeho štruktúre zabezpečí, že papier nie je lepkavý, ale včelám, ktoré naň priletia, poskytne veľa energie. Včely zároveň odnesú aj semená z rastlín roztrúsené po celom papieri. Tie sú potom rozptýlené po krajine a časom z nich vyrastú ďalšie medonosné rastliny.

Podľa tvorcov Bee Saving Paper by sa z neho mohli vyrábať tašky, jednorazové poháre, taniere. Na rozdiel od plastových, by tieto prírodu nezaťažovali, ale jej pomáhali.

Za touto myšlienkou stojí spoločnosť Saatchi & Saatchi IS Varšava a City Bees, organizácia, ktorá podporuje chov včiel v mestských oblastiach. Do projektu na záchranu včiel sa pustili kvôli celosvetovo klesajúcemu počtu včiel. Celková ekonomická hodnota „opeľovacej služby" včiel sa odhaduje na 150 miliárd EUR. Počet včiel žiaľ klesá. Tento dramatický pokles je výsledkom viacerých faktorov, vrátane rozsiahleho využívania pesticídov, rýchlej industrializácie a enormného rastu miest. To všetko núti včely lietať oveľa ďalej pri hľadaní rastlín. Dlhé vzdialenosti ich vyčerpajú. Dôsledkom čoho niektoré hynú.

„Vieme, že naša inovácia sama o sebe nerieši celosvetový problém oslabenej populácie včiel, ale dúfame, že si aspoň ľudia začnú uvedomovať, aké dôležité včely pre nás sú, "povedal Tomasz Bujok a Anna Gadecka, vedúci projektu.

Včelársky papier už úspešne absolvoval terénny test u včelára, ktorý v minulosti stratil vyše 95% svojho včelstva. Teraz je pripravený na masovú výrobu a spoluprácu s väčšími značkami.

ZDIEĽAJTE NÁS