mapovanie02Cieľom projektu je zlepšiť kvalitatívnu úroveň cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych spolkov chovateľov slovenských národných plemien hospodárskych zvierat.

loga interreg noveNázov malého projektu: Spoločné mapovanie a rozširovanie genofondu slovenských plemien hospodárskych zvierat na slovensko-českom pohraničí

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitatívnu úroveň cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych spolkov chovateľov slovenských národných plemien hospodárskych zvierat. V rámci tohto projektu bol realizovaný prieskum v definovaných regiónoch SR a ČR s cieľom zmapovať chovateľov slovenských plemien v tejto oblasti, ako aj preveriť súčasnú úroveň spolupráce chovateľských spolkov. Na základe týchto výstupov bola pripravená brožúra o slovenských plemenách hospodárskych zvierat, video na propagáciu týchto zvierat a spoločná konferencia o národných plemenách zvierat so zástupcami chovateľských spolkov oboch krajín, určená nie len pre členov spolkov, ale aj širokej verejnosti. Okrem toho boli pripravené viaceré prezentačné a propagačné materiály o týchto plemenách zvierat.

Celkové náklady: 10 415 EUR
Výška príspevku EFRR: 8 852,75 EUR
Výška príspevku ŠR SR: 1 041,50 EUR
Konečný užívateľ: OZ Chováme doma
Doba realizácie: október 2019 - marec 2021

Cezhraničný partner: Národopisná skupina Hrčava, z.s.

Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ - Fond malých projektov.

Konferencia o slovenských plemenách hospodárskych zvierat

Dňa 14. novembra 2019 sme v Kultúrnom dome v Novej Bystrici zorganizovali konferenciu o našich národných plemenách, ktorej hlavné témy boli:

  • Spolupráca slovenských a českých chovateľov pri zachovaní a rozširovaní genofondu našich národných plemien
  • Výmena skúseností s chovom našich národných plemien
  • Oboznámenie účastníkov s obsahom malého projektu Spoločné mapovanie a rozširovanie genofondu slovenských plemien hospodárskych zvierat na slovensko-českom pohraničí

Na úvod Ing. František Staňo z OZ Chováme doma predstavil projekt Spoločné mapovanie a rozširovanie genofondu slovenských plemien hospodárskych zvierat na slovensko-českom pohraničí, jeho ciele a plánované výstupy. Poskytol prehľad našich národných plemien, aký majú význam a ako dôležité je ich zachovávať. Poukázal na potrebu spolupráce slovenských a českých chovateľov pri zachovaní ich genofondu.
Prezentáciu si môžete prečítať TU.

Následne vystúpil Ing. Jan Tomka, PhD., Odbor systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov / Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum. Predstavil oblasti koordinácie ochrany živočíšnych genetických zdrojov hospodárskych zvierat.
Prezentáciu si môžete prečítať TU.

Pán Ing. Ján Huba, CSc., Zástupca riaditeľa NPPC - VÚŽV Nitra a konateľ časopisu Slovenský chov, sa vo svojej prezentácii venoval tematike propagácie národných plemien v krajine ich pôvodu. Ako to vyzerá vo svete a aké možnosti máme u nás doma.
Prezentáciu si môžete pozrieť TU.

MUDr. Michal Straka, CSc., autor viacerých kníh o chovateľstve, sa vo svojom vstupe venoval oravke, nášmu jedinému národnému plemenu sliepok.

František Rindoš SHR, konzulent pre chov koní na Slovensku, poskytol pohľad na súčasnú situáciu v chove koní na Slovensku.
Prezentáciu si môžete pozrieť TU.

Propagačné video o našich národných plemenách zvierat

 

 

ZDIEĽAJTE NÁS