kniha slovensky statok titulkaNárodné plemená hospodárskych zvierat po stáročia dotvárali ráz našej krajiny. Sú geneticky prispôsobené tunajším prírodným podmienkam. Sú nenáročné na chov. Za ich existenciou stojí dlhoročná práca našich predkov, chovateľov a šľachtiteľov. Napriek tomu ich chová pomerne málo chovateľov.  Vydanie publikácie je vyvrcholením našej snahy o ich propagáciu a zachovanie. 

Publikácia Slovenský statok - Slovenské plemená hospodárskych zvierat na viac ako 450 stranách poskytuje komplexný prehľad našich národných plemien hospodársky významných zvierat - koní, hovädzieho dobytka, oviec, kôz, hydiny, králikov, holubov a včiel. Dočítate sa v nej o ich histórii, pôvode, procese šľachtenia, nájdete v nej charakteristiku jednotlivých plemien, ako aj informácie o aktuálnom stave chovu. Texty sú doplnené množstvom fotografií. Kniha je pútavým čítaním nielen pre chovateľov, ale aj pre bežného čitateľa. Ponúka veľa historických zaujímavostí. V mnohých kapitolách prináša u nás doposiaľ nepublikované informácie.

Myšlienka napísať o našich národných plemenách knihu vznikla počas tretieho ročníka podujatia Chovateľský deň v skanzene: Deň slovenských plemien. Na napísanie textov sme oslovili MUDr. Michala Straku, CSc., s ktorým sme nadviazali spoluprácu pri propagácii jeho knihy Oravka. Tak rozsiahle dielo sa netvorí rýchlo, ani ľahko, preto jej príprava trvala niekoľko rokov. Počas nej sme spolupracovali s množstvom výnimočných ľudí, odborníkov a praktikov z oblasti chovateľstva a šľachtenia, nie len zo Slovenska. Našim zámerom bolo vytvoriť knihu, ktorá bude poskytovať odborné informácie, avšak čitateľsky zaujímavým štýlom. Veríme, že sa nám to podarilo naplniť a že ňou inšpirujeme nových záujemcov o chov týchto krásnych zvierat.

Texty v publikácii recenzovali uznávaní odborníci: Ing. Emil Kovalčík PhD., Ing. Ján Huba, CSc. , prof. RNDr. Milan Margetín, PhD., Doc. Ing. Cyril Hrnčár PhD., Doc. Ing. Ján Rafay CSc., Josef Hrabal, MVDr. Václav Ráček (ČR), Ing. Ivan Krivosudský, Ing. Ivan Podberský, Ing. Ján Kopernický.

Publikácia získala ocenenie Zlatý kosák.

Knihu si môžete objednať TU.

ZDIEĽAJTE NÁS