slovensky statokNárodné plemená hospodárskych zvierat po stáročia dotvárali ráz našej krajiny. Sú geneticky prispôsobené tunajším prírodným podmienkam. Sú nenáročné na chov. Za ich existenciou stojí dlhoročná práca našich predkov, chovateľov a šľachtiteľov. Napriek tomu ich chová pomerne málo chovateľov.  Vydanie publikácie je vyvrcholením našej snahy o ich propagáciu a zachovanie. 

Publikácia Slovenský statok - Slovenské plemená hospodárskych zvierat na viac ako 450 stranách poskytuje komplexný prehľad našich národných plemien hospodársky významných zvierat - koní, hovädzieho dobytka, oviec, kôz, hydiny, králikov, holubov a včiel. Dočítate sa v nej o ich histórii, pôvode, procese šľachtenia, nájdete v nej charakteristiku jednotlivých plemien, ako aj informácie o aktuálnom stave chovu. Texty sú doplnené množstvom fotografií. Kniha je pútavým čítaním nielen pre chovateľov, ale aj pre bežného čitateľa. Ponúka veľa historických zaujímavostí. V mnohých kapitolách prináša u nás doposiaľ nepublikované informácie.

Myšlienka napísať o našich národných plemenách knihu vznikla počas tretieho ročníka podujatia Chovateľský deň v skanzene: Deň slovenských plemien. Na napísanie textov sme oslovili MUDr. Michala Straku, CSc., s ktorým sme nadviazali spoluprácu pri propagácii jeho knihy Oravka. Tak rozsiahle dielo sa netvorí rýchlo, ani ľahko, preto jej príprava trvala niekoľko rokov. Počas nej sme spolupracovali s množstvom výnimočných ľudí, odborníkov a praktikov z oblasti chovateľstva a šľachtenia, nie len zo Slovenska. Našim zámerom bolo vytvoriť knihu, ktorá bude poskytovať odborné informácie, avšak čitateľsky zaujímavým štýlom. Veríme, že sa nám to podarilo naplniť a že ňou inšpirujeme nových záujemcov o chov týchto krásnych zvierat.

Texty v publikácii recenzovali uznávaní odborníci: Ing. Emil Kovalčík PhD., Ing. Ján Huba, CSc. , prof. RNDr. Milan Margetín, PhD., Doc. Ing. Cyril Hrnčár PhD., Doc. Ing. Ján Rafay CSc., Josef Hrabal, MVDr. Václav Ráček (ČR), Ing. Ivan Krivosudský, Ing. Ivan Podberský, Ing. Ján Kopernický.

ZDIEĽAJTE NÁS