laska k zemiCieľom projektu je zdieľanie skúseností, zvyšovanie povedomia a vzdelávanie v oblasti realizácie prírode blízkych riešení a opatrení pre obnovu vidieckej a poľnohospodárskej krajiny, ktoré zohrávajú jednu z kľúčových úloh pre adaptáciu na zmenu klímy krajín Vyšehradskej štvorky.

Projekt realizuje Bioklimatický Park Drienová v období od júna 2020 do júla 2021 a naše občianske združenie OZ Chováme doma sa na ňom podieľa ako jeden z partnerov.

Projekt je spolu-financovaný vládou Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska v rámci Vyšehradského grantu z Medzinárodného vyšehradského fondu. Funkciou fondu je zvýšiť počet nápadov na trvalú regionálnu spoluprácu v strednej Európe.

V dňoch 23. a 24. júla 2020 sme sa zúčastnili dvojdňového podujatia - Sieťovacieho seminára.

Ďalšími výstupmi projektu sú detské vzdelávacie ekoprogramy pre školy a v júni budúceho roka Festival krajiny a klímy.

Viac informácií nájdete na stránke Bioklimatického Parku Drienová.

ZDIEĽAJTE NÁS