laska k zemiCieľom projektu je zdieľanie skúseností, zvyšovanie povedomia a vzdelávanie v oblasti realizácie prírode blízkych riešení a opatrení pre obnovu vidieckej a poľnohospodárskej krajiny, ktoré zohrávajú jednu z kľúčových úloh pre adaptáciu na zmenu klímy krajín Vyšehradskej štvorky.

Projekt realizuje Bioklimatický Park Drienová v období od júna 2020 do júla 2021 a naše občianske združenie OZ Chováme doma sa na ňom podieľa ako jeden z partnerov.

Projekt je spolu-financovaný vládou Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska v rámci Vyšehradského grantu z Medzinárodného vyšehradského fondu. Funkciou fondu je zvýšiť počet nápadov na trvalú regionálnu spoluprácu v strednej Európe.

V dňoch 23. a 24. júla 2020 sme sa zúčastnili dvojdňového podujatia - Sieťovacieho seminára.

Ďalšími výstupmi projektu sú detské vzdelávacie ekoprogramy pre školy a v júni budúceho roka Festival krajiny a klímy.

Viac informácií nájdete na stránke Bioklimatického Parku Drienová.

Festival krajiny a klímy v Bioklimatickom parku Drienová

Festivl krajiny a klimy V4Festival krajiny a klímy v Bioklimatickom parku Drienová sa bude konať v sobotu 26. júna 2021. Podujatie bude mať vyšehradský, medzinárodný, multikultúrny a ekumenický charakter – cieľom je zvyšovať povedomie o cieľoch projektu medzi rôznymi cieľovými skupinami. Účastníkmi festivalu budú malí poľnohospodári, ekologické inštitúcie a užívatelia pôdy zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska. Podujatie sa bude konať v areáli Bioklimatického parku Drienová. Počas podujatia budú pre účastníkov podujatia pripravené zaujímavé workshopy, ktoré budú prezentované partnermi projektu.

V piatok 25.6.2021 sa bude konať stretnutie projektových partnerov, na ktorom budú predstavené výsledky projektových aktivít. Projektový tím a zúčastnení partneri predstavia procesy, metódy, skutočné výsledky a budúce očakávané výsledky v procese zmierňovania zmeny podnebia. Jedinečné prostredie Bioklimatického parku Drienová bude slúžiť na prezentáciu praktických príkladov environmentálne zodpovedného správania sa k životnému prostrediu.


Počas podujatia sa predstaví i miestny folklórny súbor Studničky.

Podujatie je podporené Medzinárodným vyšehradským fondom.

Prečítajte si článok o tom, ako Festival krajiny a klímy dopadol.

ZDIEĽAJTE NÁS