aby sa gazdovat nezabudlo02Naše aktivity môžeme realizovať len vďaka našim podporovateľom. Ak sa rozhodnete venovať nám 2% z dane, pomôžete napĺňať poslanie nášho združenia. Ďakujeme.

 AKTUALIZOVANÉ v súvislosti s koronavírusom

  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov ste povinný podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, vyhlásenie spolu s potvrdením od zamestnávateľa ste povinný podať do 30. septembra 2020.
  • Zamestnávateľ, ktorý platiteľom dane, je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2019, zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 najneskôr do 15. septembra 2020 a vy ste povinný vyhlásenie spolu s týmto potvrdením podať správcovi dane najneskôr do 30. septembra 2020.

Naše občianske združenie OZ Chováme doma propaguje a podporuje chov hospodárskych zvierat, tradičné poľnohospodárstvo, ľudové zvyky a tradície a pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu.

Venovaním 2% z vašej dane nám pomôžete:

  • šíriť osvetu o našich národných plemenách hospodárskych zvierat, vrámci toho vydať publikáciu o našich národných plemenách hospodárskych zvierat
  • realizovať projekt Aby sa gazdovať nezabudlo, sériu prednášok a workshopov pre deti v školách a škôlkach o tom, ako sa starať zvieratá a aký význam má chov zvierat i v dnešnej dobe,
  • realizovať Chovateľský deň v skanzene, národnú prezentačnú výstavu slovenských plemien hospodárskych zvierat, spojenú s folklórnymi vystúpeniami a ukážkami remeselnej a ľudovo-umeleckej tvorby,
  • poskytovať cenné rady a odporúčania pre chovateľov, farmárov a gazdov prostredníctvom webového portálu www.chovamedoma.sk,
  • ako aj uskutočniť ďalšie aktivity v tomto roku.

Ako poukázať dve percentá občianskemu združeniu OZ Chováme doma

Ak nám chcete poukázať 2% z dane, stačí vyplniť tento formulár a doručiť ho na daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Prehľadný postup, ako poukázať 2% z vami zaplatenej dane, nájdete tu:

Návod na poukázanie dvoch percent

Ako poukázať dve percentá nášmu združeniu

Naše údaje:

IČO: 50361678

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): OZ Chováme doma

Sídlo:
Ulica: Čierne

Súpisné číslo: 305

PSČ: 023 13

Obec: Čierne 

Prečítajte si, čo všetko sme zrealizovali minulý rok.

Plagát s údajmi pre asignáciu 2%.

ZDIEĽAJTE NÁS