Chovatelsky den v skanzene 2019 22Rok 2019 bol najmä o propagácii našich národných plemien hospodárskych zvierat.

Aj v minulom roku sme naše aktivity zamerali najmä na propagáciu, podporu, vzdelávanie a poradenstvo v oblasti chovu hospodárskych zvierat.

Vo februári 2019 sme rozbehli nový projekt - sériu prednášok a workshopov pre deti v školách a materských škôlkach na tému “Aby sa gazdovať nezabudlo”. Dlhoroční chovatelia odovzdávali svoje poznatky a skúsenosti s chovom hospodárskych zvierat deťom. Jednoduchou a pútavou formou predstavili, čo všetko zahŕňa starostlivosť o zvieratá a aký význam má chov zvierat v dnešnej dobe.

Chovatelsky den v skanzene 2019 12V júli 2019 sme organizovali už štvrtý ročník podujatia Chovateľský deň v skanzene s podtitulom Deň slovenských plemien. Ide o národnú prezentačnú výstavu, na ktorej môžu návštevníci vidieť takmer všetky naše pôvodné plemená hospodárskych zvierat priamo v priestoroch skanzenu vo Vychylovke. Sprevádzaná je vystúpeniami folklórnych skupín, ukážkami remeselnej a ľudovo-umeleckej tvorby. V minulom roku bol sprievodný program veľmi bohatý. Počas podujatia sa konala súťaž v králičom hope a tiež finále súťaže Mladých chovateľov. Návštevníci sa mohli previezť na voze ťahanom volským záprahom slovenského strakatého dobytka, na simulátore dojenia si vyskúšať ako sa dojí krava, či vypočuť si pútavú prednášku o živote včiel. Súčasťou Chovateľského dňa v skanzene bol aj seminár na tému zachovania tradičného salašníctva ako kultúrneho a prírodného dedičstva horských regiónov.

Práve téme propagácie našich národných plemien, ako kultúrneho a prírodného dedičstva našich predkov, sa venujeme už niekoľko rokov. Okrem spomínaného podujatia sme spolu s partnermi začali pripravovať publikáciu Slovenský statok - Slovenské plemená hospodárskych zvierat, ktorá by mala vyjsť v tomto roku.

K širokej verejnosti sme túto tému priniesli aj prostredníctvom relácie v rádiu Regina a viacerých článkoch v odborných periodikách.

Na jeseň minulého roka sme o našich národných plemenách pripravili konferenciu, ktorá bola súčasťou projektu o spoločnom mapovaní a rozširovaní genofondu slovenských plemien hospodárskych zvierat na slovensko-českom pohraničí. V ďalších aktivitách projektu pokračujeme v tomto roku.

Koncom roka sme sa zúčastnili aj konferencie o programe Owca plus, ktorý je o uceleným programom Poľska o zachovávaní valašskej kultúry.

Počas celého roka sme prinášali články a rady o chove zvierat, rozhovory, aktuality a prehľad tematických podujatí na webovom portále www.chovamedoma.sk. Zrealizovali sme aj školenie pre začínajúcich chovateľov.

V roku 2020 nás, okrem spomenutých aktivít, čakajú viaceré nové projekty.

OZ Chováme doma

ZDIEĽAJTE NÁS