Chovatelsky den v skanzene 2019 43V júli 2019 sme počas podujatia Chovateľský deň v skanzene: Deň slovenských plemien spoluorganizovali seminár na tému Zachovanie tradičného salašníctva ako kultúrneho a prírodného dedičstva horských regiónov.

Salašníctvo na Slovensku je dedičstvo kolonizácie založené na valaskom práve, ktorá výrazne zasiahla viaceré horské regióny a vrezala sa do miestnej kultúry a krajiny. Salašníctvo postupne menilo krajinu, valaský spôsob hospodárenia si ľudia osvojili a stal sa neoddeliteľnou súčasťou miestneho života. Mnohé pohoria, vrchy ako ich poznáme dnes, podhorské, horské lúky, pasienky a vysokohorské hole sú našim prírodným a kultúrnym dedičstvom. Bryndza, oštiepky, žinčica, zrejúci alebo čerstvý ovčí syr sa stali neoddeliteľnou súčasťou našej kuchyne, spolu s rázovitým hudobným prejavom, oblečením, nárečiami sú súčasťou našej identity a kultúry. V súčasnosti, aj vplyvom povrchného vnímania, nedostatočnej pozornosti, podpory a náročnosti tradičného hospodárenia a ďalších faktorov, stojí salašníctvo vo viacerých horských regiónoch pred svojim zánikom. Podpora zachovania salašníctva, ako súčasti miestneho prírodného a kultúrneho dedičstva, je preto akútnou otázkou nášho prístupu k obhospodarovaniu krajiny, tradíciám, zdravému jedlu, horským produktom, vlastnej identite a zachovaniu biodiverzity horských lúk a pasienkov. (Zdroj: MAS Terchovská dolina)

ovceZ tohto dôvodu sme spolu so Žilinským samosprávnym krajom, MAS Terchovská dolina a Zväzom chovateľov oviec a kôz dňa 14. júla 2019 zorganizovali seminár na tému Zachovanie tradičného salašníctva ako kultúrneho a prírodného dedičstva horských regiónov.

V jeho úvode Ing. Ján Pavlík, PhD., riaditeľ odboru regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja, zdôraznil potrebu zachovania živej tradície pastierstva v horských oblastiach. Nasledoval Ing. Karol Herian, CSc., bývalý pracovník VÚM Žilina, ktorý účastníkom seminára rozprával o spracovaní ovčieho mlieka na tradičné ovčie špeciality. Okrem iného zdôraznil význam týchto produktov pre zdravú výživu. Mgr. Peter Madigár z Iniciatívy pre zachovávanie salašníctva v Malej Fatre a Kysuckej vrchovine, MAS Terchovská dolina hovoril o potrebe systematickej a viacúrovňovej podpory salašníctva ako jedinečného fenoménu miestneho kultúrneho a prírodného dedičstva v Žilinskom kraji a na Slovensku. V poslednom bloku Piotr Kohut, bača z Koniakowa, zástupca Centra regionálneho produktu a pastierstva v Poľsku, prezentoval konkrétne opatrenia, ktoré realizovali v Poľsku pre zachovanie salašníctva ako súčasť miestneho kultúrneho, prírodného dedičstva a príležitosť pre podnikanie a regionálne produkty.

Následne sa do diskusie zapojili viacerí predstavitelia chovu oviec na Slovensku. Výstupom boli mnohé nápady, ako podporiť salašníctvo a ovčiarstvo na Slovensku. Na ich realizáciu bude potrebná spolupráca všetkých zainteresovaných inštitúcií. Naším cieľom je vyvolať na túto tému celospoločenskú diskusiu, ktorej výsledkom by mali byť konkrétne legislatívne opatrenia a podpora zo strany samosprávy.

ZDIEĽAJTE NÁS