BaranZväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku organizuje centrálne vydávanie osvedčení o použití na plemenitbu pre plemenných baranov a capov pre chovný rok 2020/2021.


Stretnutie s chovateľmi sa zúčastnia aj členovia predstavenstva ZCHOK pre daný región, chovatelia budú mať možnosť s nimi konzultovať aktuálne problémy.
Harmonogram vydávania osvedčení v mesiaci august nájdete TU. Septembrové termíny nájdete TU.

ZDIEĽAJTE NÁS