aby sa gazdovat nezabudloNaše občianske združenie OZ Chováme doma propaguje a podporuje chov hospodárskych zvierat, tradičné poľnohospodárstvo, ľudové zvyky a tradície a pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu.

Venovaním 2% z vašej dane nám pomôžete:

  • poskytovať cenné rady a odporúčania pre chovateľov, farmárov a gazdov prostredníctvom webového portálu www.chovamedoma.sk,
  • šíriť osvetu o našich národných plemenách hospodárskych zvierat,
  • realizovať prednášky, workshopy a školenia o chove hospodárskych zvierat,
  • zorganizovať Chovateľský deň v skanzene, národnú prezentačnú výstavu slovenských plemien hospodárskych zvierat, spojenú s folklórnymi vystúpeniami a ukážkami remeselnej a ľudovo-umeleckej tvorby,
  • robiť osvetu v oblasti ochrany životného prostredia.

Ak chcete vedieť, aké konkrétne aktivity realizujeme, prečítajte si viac na našej stránke.

 

Ako poukázať dve percentá občianskemu združeniu OZ Chováme doma

Ak nám chcete poukázať 2% z dane, stačí vyplniť tento formulár a doručiť ho na daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Prehľadný postup, ako poukázať 2% z vami zaplatenej dane, nájdete tu:

Návod na poukázanie dvoch percent

Naše údaje:

IČO: 50361678

Obchodné meno (názov): OZ Chováme doma

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Čierne 305, 023 13 Čierne 

ZDIEĽAJTE NÁS