chov kozPri chove kôz môžeme v maximálnej miere využiť to, že koza je zvyknutá na pobyt vonku. Ustajnenie potrebuje počas zimného obdobia a na noc.

Stajňa musí byť suchá, dostatočne priestranná, vzdušná, dobre vetraná a primerane teplá. V lete by teplota nemala presiahnuť 18°C a v zime by nemala klesnúť pod 8°C. Teploty mimo týchto hraníc znižujú dojivosť. 

Dlážka by mala mať asi 5% spád kvôli odtekaniu moču a odtokový žľab. Najvhodnejšia je drevená dlážka. Chodba v stajni môže byť betónová s cementovou vrstvou. Na vetranie v lete sú vhodné sklápacie okná, vetráky s regulovateľným uzáverom. Alebo môžete otvoriť hornú polovicu dverí.

Pre jednu kozu s kozľaťom potrebujete 2,5 m² plochy. Pre kozy je najvhodnejšie boxové ustajnenie. Bezrohé kozy môžu byť v jednom boxe. Je dobré postaviť k stajni aj zastrešený výbeh.

ZDIEĽAJTE NÁS