TeliatkoMáme tu jar, kedy na svet prichádzajú mláďatá. Pre deti, ktoré v tomto období sedia doma, sme k tejto téme pripravili pracovný list.

 Naše občianske združenie OZ Chováme doma sa svojou činnosťou snaží u detí budovať pozitívny vzťah k chovu zvierat a prírode samotnej. Keďže v tomto čase nemôžeme robiť prednášky, workshopy, či zúčastňovať sa podujatí, prinášame zopár aktivít, ktoré môžu deti vypracovať doma.

Pripravili sme pracovný list o mláďatách. Vašou úlohou je správne pomenovať mláďatá a matky a obrázky si následne vyfarbiť.

oz chovame doma mladatka

Správne odpovede:

Sliepka a kuriatko (kura), Krava a teliatko (teľa), Ovca a jahniatko (jahňa), Koza a kozliatko (kozľa).

Tu si môžete stiahnuť omaľovánky s ďalšími hospodárskymi zvieratami.

tomto odkaze nájdu rodičia zaujímavé úlohy o význame poľnohospodárstva, ktoré pripravila Európska komisia.

ZDIEĽAJTE NÁS