salad 1603608 640Náš projekt Kurzy zdravého a zodpovedného stravovania bol v programe “Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne. Postupuje do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci predajne Tesco v Čadci.

Každý zákazník, ktorý od 20. januára do 16. februára 2020, nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu projektu, ktorý chce podporiť. Za náš projekt môžete hlasovať v predajni Tesco v Čadci. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur na realizáciu aktivít v priebehu mesiacov august 2019 až február 2020. Projekty umiestnené v hlasovaní zákazníkov na 2. mieste získajú podporu v hodnote 600 eur, projekty umiestnené na 3. mieste 300 eur.

O čom budú kurzy zdravého a zodpovedného stravovania?

Chceme na Kysuciach realizovať sériu kurzov zdravej výživy a zodpovedného stravovania, určených pre širokú verejnosť. Kurzy sa budú skladať z viacerých oblastí:

1. poradenstvo odborníka na zdravú výživu,
2. konkrétne ukážky receptov na jednoduché zdravé jedlá,
3. odporúčania, ako si dopestovať vlastné potraviny a dochovať vlastnú hydinu, či králiky na mäso,
4. význam kupovania kvalitných domácich lokálnych potravín
5. spoločensky zodpovedné správanie - prečo neplytvať potravinami.

Prečo sa venujeme téme zdravého stravovania? Pretože to úzko súvisí s domácim chovom. Práve jedna oblasť kurzu sa bude zaoberať tým, ako chovať vlastnú hydinu alebo králiky. A teda ako si zabezpečiť zdravé mäso pre zdravú kuchyňu. V ďalšom bloku sa zameriame na to, prečo je dôležité kupovať lokálne potraviny a kde nájsť vo svojom okolí farmára, od ktorého ich môžete kúpiť.

Vopred ďakujeme za každý hlas.

ZDIEĽAJTE NÁS