dve percenta 2023 1Naše aktivity môžeme realizovať len vďaka našim podporovateľom. Ak sa rozhodnete venovať nám 2% z dane, pomôžete napĺňať poslanie nášho združenia. 

Naše občianske združenie OZ Chováme doma propaguje a podporuje chov hospodárskych zvierat, tradičné poľnohospodárstvo, ľudové zvyky a tradície a pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu.

Venovaním 2% z vašej dane nám pomôžete:

Ako poukázať dve percentá občianskemu združeniu OZ Chováme doma

Ak ste zamestnancom a daňové priznanie vám robí váš zamestnávateľ, stačí vyplniť tento formulár a doručiť ho (osobne alebo poštou) spolu s potvrdením o zaplatenej dani na daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Ak si robíte daňové priznanie sám, alebo ste firma, stačí v daňovom priznaní v na to stanovenej časti vyplniť naše údaje:

IČO: 50361678

Obchodné meno (názov): OZ Chováme doma

Prehľadný postup, ako poukázať 2% z vami zaplatenej dane, nájdete tu: Návod na poukázanie dvoch percent.

Ďakujeme.

ZDIEĽAJTE NÁS