deti farma zvierataEurópska komisia pripravila zaujímavé pedagogické materiály o význame poľnohospodárstva pre učiteľov žiakov vo veku 11 až 15 rokov.

Nedávne štúdie ukazujú, že obyvatelia miest Európskej únie, a to najmä mladí ľudia, majú pocit, že stratili prepojenie s poľnohospodárstvom ako zdrojom potravín. Neuvedomujú si ani významnú úlohu, ktorú zohrávajú poľnohospodári v našej spoločnosti a hospodárstve, a to nielen dodávaním potravín, ale aj ochranou životného prostredia a prírodných zdrojov a zaisťovaním životaschopnosti vidieka a vidieckych oblastí. Tento balík pedagogických materiálov bol vytvorený ako reakcia na stratu tohto prepojenia.

Môžu byť využité v rámci výučby rôznych predmetov, ako je zemepis, prírodné vedy, občianska náuka, ekonomika, európske štúdie, domáca ekonomika, poľnohospodárske vedy, informačné a komunikačné technológie a sociálne vedy.

  • Balík obsahuje tri témy:
    Potraviny
    Životné prostredie
    Vidiek

Každá z troch tém má svoj modul. Každý modul obsahuje:

  • Stručný úvod pre učiteľov, v ktorom sú načrtnuté ciele výučby a ktorý obsahuje odkazy na zdroje
  • Pracovné listy so vzdelávacími aktivitami pre študentov,
  • Opis projektu pre študentov, ktorý by mal mať interdisciplinárny charakter a mal by sa týkať témy modulu.

Nájdete ich na tejto stránke.

Zdroj: stránky Európskej únie 

ZDIEĽAJTE NÁS