dve percentaNaše aktivity môžeme realizovať len vďaka našim podporovateľom. Ak sa rozhodnete venovať nám 2% z dane, pomôžete napĺňať poslanie nášho združenia. Ďakujeme.

Naše občianske združenie OZ Chováme doma šíri osvetu, propaguje a podporuje chov hospodárskych zvierat, tradičné poľnohospodárstvo, ľudové zvyky a tradície a pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu.

Venovaním 2% z vašej dane nám pomôžete:

  • realizovať projekt Aby sa gazdovať nezabudlo, sériu prednášok a workshopov pre deti v školách a škôlkach o tom, ako sa starať zvieratá a aký význam má chov zvierat i v dnešnej dobe,
  • realizovať Chovateľský deň v skanzene, národnú prezentačnú výstavu slovenských plemien hospodárskych zvierat, spojenú s folklórnymi vystúpeniami a ukážkami remeselnej a ľudovo-umeleckej tvorby,
  • poskytovať cenné rady a odporúčania pre chovateľov, farmárov a gazdov prostredníctvom webového portálu www.chovamedoma.sk,
  • ako aj uskutočniť ďalšie plánované aktivity pre rok 2019.

Ako poukázať dve percentá občianskemu združeniu OZ Chováme doma

Ak nám chcete poukázať 2% z dane, stačí vyplniť tento formulár a doručiť ho na daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Prehľadný postup, ako poukázať 2% z vami zaplatenej dane, nájdete tu:

Návod na poukázanie dvoch percent

Ako poukázať dve percentá nášmu združeniu

Naše údaje:

IČO: 50361678

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): OZ Chováme doma

Sídlo:
Ulica: Čierne

Súpisné číslo: 305

PSČ: 023 13

Obec: Čierne 

ZDIEĽAJTE NÁS