StanovciWebový portál www.chovamedoma.sk má za sebou prvý rok existencie. Ako ho hodnotia ľudia, ktorí ho napĺňajú obsahom? Manželia Martina a František Staňovci.

Bol prvý rok fungovania webového portálu chovamedoma.sk taký, ako ste očakávali?
Záujem a návštevnosť webu nás veľmi pozitívne prekvapili. Denne na náš web prídu stovky návštevníkov. Aj to dokazuje, že dopyt po takýchto informáciách je vysoký. Do tohto projektu sme nešli s príliš veľkými očakávaniami. Povedali sme si, že to budeme robiť s nadšením a podľa toho, ako nám to čas, práca a rodina dovolí. Pozitívne reakcie a dobrý pocit z toho, že za nami ostáva niečo zmysluplné, nás motivuje venovať sa tomu pravidelne a udržiavať náš portál stále živý, aktuálny a plný hodnotných informácií.

Čím je stránka iná ako ostatné?
Na Slovensku neexistuje podobný portál, ktorý by sa venoval výlučne tematike chovu hospodárskych zvierat. Je ťažké nájsť takéto praktické informácie na jednom mieste. Buď webové stránky pokrývajú tému celého poľnohospodárstva alebo sú viac zamerané na domácich miláčikov alebo inzerciu. Iné sú úzko špecializované na konkrétne plemená zvierat. Existuje aj zopár veľmi odborných portálov. My sa však snažíme podať túto tému jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom a venujeme sa všetkým druhom a plemenám hospodárskych zvierat.

Všetko sú to vlastné témy, autorské články. Občas preberieme nejakú aktualitu z tlačových správ.

Stránka je určená chovateľom, drobným farmárom a gazdom. Nájdete na nej veľa praktických rád pre začínajúcich chovateľov. Odpovede na konkrétne otázky. Predstavujeme jednotlivé plemená zvierat. Poskytujeme aj prehľad aktuálnych výstav či iných podujatí z tejto oblasti. Postupne realizujeme aj rozhovory s ľuďmi z branže. Na stránke informujeme aj o aktivitách nášho občianskeho združenia OZ Chováme doma.chovamedoma logo 1

Kto píše články, ktoré na stránke nájdeme?
Články píšeme my, členovia nášho združenia, ako aj ďalší kolegovia – chovatelia a farmári. Vychádzame z našich konkrétnych chovateľských skúseností alebo z odbornej literatúry. Nadviazali sme aj spoluprácu s ďalšími autormi, napríklad odborníkmi z NPPC v Nitre. Niektoré podklady nám poskytol Zväz chovateľov oviec a kôz. Boli by sme veľmi radi, ak by sa so svojimi skúsenosťami podelili aj ďalší chovatelia, farmári alebo veterinári. Proste ľudia, ktorí sa chovu zvierat aktívne venujú. Neustále ich oslovujeme. V tejto oblasti je však ťažké nájsť niekoho, kto by písaniu venoval svoj čas. Ľudia sú väčšinou spolupráci naklonení, no napokon si čas nenájdu. Musíme podotknúť, že celý portál je založený na dobrovoľnej báze. Teda články nie sú honorované. Práve o to náročnejšie sa hľadajú nadšenci, ktorí by sa k nám pridali.

Aj samotný web sme mohli rozbehnúť len vďaka nadšencom, majiteľom firmy CB Media, s.r.o. Tí stránku vytvorili a zabezpečujú jej prevádzku.

Ako vidíte budúcnosť chovamedoma.sk?
Radi by sme jeho obsah ešte rozšírili. Doplnili katalóg fariem, chovateľov a chovateľských združení. Potešilo by nás, ak by sme našli ďalších spojencov, autorov článkov alebo iné formy spolupráce. V ďalších rokoch nášmu webovému portálu želáme veľa čitateľov, kvalitných článkov a zaujímavých tém. Aby bol portál užitočným zdrojom informácií pre všetkých, ktorí sa o túto oblasť zaujímajú. 

ZDIEĽAJTE NÁS