dve percenta obrazokPrinášame vám aktuálne informácie k poukázaniu dvoch percent z dane. Ak vám robil ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ a ešte vám nedal potvrdenie k dvom percentám, nevadí. Máte ešte čas. Viac informácií nájdete v odpovediach Finančnej správy v článku ďalej.

 Zamestnávateľ mi vykonal ročné zúčtovanie dane za rok 2019, v akej lehote som povinný podať správcovi dane vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov ( § 50 ods. 1 a 3 zákona o dani z príjmov), aby bol podiel zaplatenej dane poukázaný vybranému občianskemu združeniu? Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane z príjmov ste povinný podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, vyhlásenie spolu s potvrdením od zamestnávateľa ste povinný podať do 30. septembra 2020. 

Požiadal som zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2019 a v žiadosti som uviedol, že mám záujem o vydanie potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane. V akej lehote je zamestnávateľ povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov? 

Zamestnávateľ, ktorý platiteľom dane, je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 najneskôr do 15. septembra 2020 a vy ste povinný vyhlásenie spolu s týmto potvrdením podať správcovi dane najneskôr do 30. septembra 2020.

Formulár na poukázanie dvoch percent nášmu združeniu nájdete TU.

Viac informácií nájdete aj v tomto článku.

ZDIEĽAJTE NÁS