ovceKoncom októbra členovia Zväzu chovateľov oviec a kôz slávnostne ukončili ovčiarsku sezónu na podujatí Demeter 2019. Počas tohto dňa odznelo viacero zaujímavých informácií o aktuálnej situácii v chove oviec a kôz v našej krajine.

Prezentácie z jednotlivých blokov nájdete na stránke ZCHOK, alebo priamo na linkách dole:
Aktuálna situácia v chove oviec a kôz a jeho perspektíva do budúcna - Ing. Štefan Ryba,PhD., generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Aktuálny zdravotný stav a zdravotná bezpečnosť ovčích a kozích produktov - Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR
Aktuálna situácia v chove oviec a kôz a dosiahnuté výsledky KÚ za rok 2019 - Ing. Péter Görözdi - riaditeľ Plemenárskych služieb SR, š.p.
Ovca celá aj vlk sýty? Ochrana ovčích stád pred šelmami - Ing. Jerguš Tesák, projektový manažér, Euro Large Carnivores
Oceňovanie víťazných chovateľov TOP- Ing.Július Šutý

Zdroj: ZCHOK

ZDIEĽAJTE NÁS