osipane 01Slovenskí chovatelia ošípaných vyrábajú bravčovinu prvotriednej európskej kvality. To, aké množstvo ošípaných budú v budúcnosti chovať a aké množstvo zdravého slovenského mäsa budeme môcť ako spotrebitelia konzumovať, ovplyvnia niektoré zásadné faktory – najmä zvládnutie situácie s nebezpečnou nákazou afrického moru ošípaných v Európe a finančná stabilita chovov ošípaných.

Málo zvierat, nízke odbytové ceny, lacné dovozy nekvalitného mäsa

Kým v roku 1979 sme mali v našich chovov takmer 2 800 000 ošípaných, v roku 1996 už len necelé dva milióny. K prvému polroku 2018 evidujeme 631 809 ks ošípaných. Odbytové ceny jatočných ošípaných klesajú. Chovatelia by najradšej všetky zvieratá predávali na Slovensku, tu však ceny nepokrývajú výrobné náklady na chov zvierat. Preto sú nútení predávať ich prvotriedne jatočné ošípané do zahraničia, kde ich vedia lepšie speňažiť.

Chovatelia stále považujú za najväčší problém dovoz lacného a nekvalitného bravčového mäsa zo zahraničia. Takéto mäso sa k nám dováža najmä zo Španielska, Belgicka či Poľska a to za nízke ceny, ktoré deformujú trh s touto komoditou. Výrobky z neho nedosahujú kvalitu prvotriedneho slovenského bravčového. Ide pritom o mäso, ktoré na západe Európy majú problém predať. Môže byť dlhšiu dobu skladované, dokonca podľa chovateľov v niektorých prípadoch by malo patriť do kafilérie, a nie k spotrebiteľovi. Navyše, nízku cenu dovážaného mäsa podporuje silná štátna podpora západoeurópskych krajín, ktorej naši výrobcovia nevedia konkurovať.

Kvalitná bravčovina

osipane 02Chovateľom sa vďaka náročnej práci postupne podarilo vyzdvihnúť domáce chovy ošípaných na európsky piedestál v kvalite, o čom svedčia aj viaceré ukazovatele. Vzhľadom na stav, v akom stave sa nachádza celý sektor živočíšnej výroby, je preto dvojnásobne potešiteľné, že Slováci vedia vyrobiť zdravé a bezpečné mäso, čím dokážu konkurovať ostatným európskym producentom. 

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku si dal v máji 2018 vypracovať prieskum kvality bravčového mäsa v obchodoch. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby - hodnotil senzorické, nutričné a hygienické faktory bravčového mäsa zo Slovenska, Španielska, Poľska, Nemecka, Belgicka a Holandska. Najlepšie hodnotenie získalo bravčové mäso zo slovenských chovov. Malo najlepšie senzorické vlastnosti, najmenšie hmotnostné straty po tepelných úpravách a ku zákazníkovi precestovalo najmenej kilometrov.

Slovensko má chovy ošípaných s veľmi nízkou mierou používania antibiotík v rámci Európskej únie - 43,2 mg/kg živej hmotnosti zvieraťa. Sme tak na 7. mieste z krajín EÚ. Dokonca v niektorých chovoch antibiotiká nepoužívame vôbec. Chovy máme pod neustálou kontrolou veterinárov. Prvotriedna kvalita bravčoviny prispieva k znižovaniu tak rozšírených civilizačných ochorení. 

Najmenej antibiotík v mäse má Nórsko, krajina však chová len minimum ošípaných. Česi majú 79,8 mg/kg, Poliaci 132,2 mg/kg, Belgicko 161,1 mg/kg, Nemecko 204,8 mg/kg, Španielsko 242,0 mg/kg, Maďarsko 245,5 mg/kg. Najviac antibiotík pri chove ošípaných používajú taliani, a to 341 mg/kg živej hmotnosti zvieraťa.

Zdroj: http://sppk.sk/clanok/2307

ZDIEĽAJTE NÁS