Chovatelsky den v skanzene 2019 2Na jeseň sa koná väčšina chovateľských výstav a plemenných trhov. Tu sa chovatelia môžu pochváliť výsledkami svojej celoročnej práce a starostlivosti o zvieratá. Na výstavách sa zároveň dajú kúpiť kvalitné jedince do chovu.

Najlepší čas na kúpu kvalitného plemenného materiálu

Toto obdobie je najlepšie na kúpu kvalitných zvierat do chovu. Na výstavu putujú najmä jedince, ktoré spĺňajú všetky predpoklady pre ďalší chov. Práve preto môžete vidieť najtypickejších zástupcov rôznych plemien. Zvieratá tam môžete priamo kúpiť alebo získať kontakty na chovateľov a navštíviť ich priamo doma. Vďaka tomu spoznáte, v akých podmienkach sú chované. V neposlednom rade sú výstavy tým najlepším miestom na získanie cenných informácií pre začínajúcich chovateľov i odborníkov výmenou chovateľských skúseností. 

Prečítajte si aj článok o výbere zvierat do ďalšieho chovu.

Prehľad chovateľských výstav a plemenných trhov nájdete aj na našej stránke v dolnej časti podstránky Podujatia v tabuľkovom prehľade.

V čom spočíva príprava na výstavu?

Chovateľ musí zvieratá vopred pripraviť výživou, zvýšenou starostlivosťou o čistotu a cieleným zaobchádzaním. V prípade drobnochovateľov, ak je zviera plaché, približne dva týždne pred výstavou ho chovateľ preloží do klietky podobných rozmerov, ako budú mať výstavné klietky. Aby si na tento priestor zvyklo. Zintenzívni kontakt so zvieratami, teda chodí k zvieratám počas dňa častejšie, aby si zvykli na prítomnosť ľudí. Zvieratá je potrebné dôkladne prehliadnuť, očistiť, skontrolovať registračné značky.

Prečítajte si viac o tom, ako sa pripraviť na výstavu.

Nezabudnite dať kúpené zvieratá do karantény

Nové jedince nezabudnite nechať aspoň 14 dní v karanténnom ustajnení. Predídete tak problémom s prípadnou nákazou. I keď pred výstavou musia vystavované zvieratá absolvovať vyšetrenie u veterinárneho lekára, ktorý vystaví potvrdenie o ich zdravotnom stave. Napriek tomu, sa môže stať, že si doveziete choré zviera, keďže na výstavách je vysoká koncentrácia rôznych zvierat i rôznych ľudí.

Toto platí aj pre vystavujúcich chovateľov. Zvieratá, ktoré na výstave nepredajú, by mali doma nechať aspoň dva týždne v karanténe a až potom ich dať naspäť k ostatným.

V karanténnom ustajnení im zabezpečte čistú vodu a krmivo. Do vody je dobré dať cukor. Približne jednu polievkovú lyžicu na päť litrov vody. Pomôže im to vyrovnať energetickú stratu z transportu a stresu. 

ZDIEĽAJTE NÁS