kralikV tomto období väčšina chovateľských spolkov organizuje výstavy pre drobnochovateľov. Stručne vám priblížime, čo všetko musí chovateľ urobiť, ak k chce zvieratá vystavovať.

Čo všetko musí chovateľ absolvovať počas prípravy zvierat na výstavu?

Zvieratá je potrebné vopred pripraviť výživou, zvýšenou starostlivosťou o čistotu a cieleným zaobchádzaním. Ak je zviera plaché, približne dva týždne pred výstavou ho chovateľ preloží do klietky podobných rozmerov, ako budú mať výstavné klietky. Aby si na tento priestor zvyklo. Musí zvýšiť kontakt so zvieratami, teda chodiť k zvieratám počas dňa častejšie, aby si zvykli na prítomnosť ľudí.

Pred výstavou musia vystavované jedince absolvovať vyšetrenie u veterinárneho lekára, ktorý vystaví potvrdenie o ich zdravotnom stave. Usporiadatelia výstav totiž na základe veterinárnych podmienok stanovených príslušnou veterinárnou správou, v zmysle zákona 39/2007 Z.z., vyžadujú predloženie veterinárneho potvrdenia o dobrom zdravotnom stave zvierat. V záujme každého chovateľa je, aby sa z výstavy nepriniesla do chovu žiadna choroba a aby sa žiadne choroby ani nešírili.

Príprava hydiny na výstavu

oravkaHydinu je pred výstavou potrebné dôkladne prehliadnuť, či nemá vonkajšie parazity, či má čisté perie a beháky. Ak je hrabavá hydina veľmi znečistená, chovateľ ju okúpe a drží v teple, pokiaľ neuschne.

Vodnej hydine je nutné poskytnúť dostatok čistej vody na okúpanie. Samozrejme skontrolovať a očistiť registračný krúžok. Do kŕmnej dávky sa pridáva vyššia dávka ovsa a olejnín. Väčšina chovateľov, pre zvýraznenie farieb, natrie jedlým olejom beháky, zobák, laloky, hrebienok a tvárové partie. Make-up musí byť!

Príprava králikov na výstavu

Králikom je potrebné pred výstavou vyčesať srsť, vyčistiť uši, okolie pohlavných orgánov a ostrihať pazúriky. Vystavované králiky musia mať čitateľné registračné znaky v ušniciach, tzv. tetovanie. To poskytuje informácie o ich pôvode. Chovateľ ďalej musí nahlásiť vystavovateľom údaj o jeho hmotnosti. Ušiakov približne tri týždne pred výstavou majiteľ adaptuje na manipuláciu mimo koterca na posudzovacej podložke, aby pri posudzovaní neboli v strese. Taktiež je potrebné do kŕmnej dávky pridať slnečnicu na zlepšenie lesku srsti.

Z výstavy do karantény

Po výstave by mali byť zvieratá minimálne 14 dní v karanténnom ustajnení. To platí aj, ak si na výstave kúpite nové jedince do svojho chovu. Predídete tak zbytočným problémom s prípadnou nákazou. Predsa len na výstavách je vysoká koncentrácia rôznych zvierat i rôznych ľudí.

Na výstavu putujú najmä jedince, ktoré spĺňajú všetky predpoklady pre ďalší chov. Dobrý chovateľ sa preto venuje zvieratám po celý rok. Účasť každého chovateľa na výstave je vlastne vrcholom chovateľskej sezóny. Práve preto môžete vidieť najtypickejších zástupcov rôznych plemien. V neposlednom rade sú výstavy tým najlepším miestom na získanie cenných informácií pre začínajúcich chovateľov i odborníkov výmenou chovateľských skúseností.

Prečítajte si aj: Ako postupovať, keď si priveziete nové sliepky

ZDIEĽAJTE NÁS