baran zoslachtena valaskaJeseň je obdobím, kedy chovatelia zúročujú svoju celoročnú prácu a starostlivosť o zvieratá.

Najlepší čas na kúpu kvalitného plemenného materiálu

Ak chcete získať kvalitné jedince do chovu, je to ten najlepší čas. Na výstavách a plemenných trhoch môžete kúpiť kvalitný plemenný materiál. Pri kúpe je však najlepšie navštíviť priamo chovateľa, aby ste poznali podmienky, v ktorých je zviera chované.

biela oravkaDobrý chovateľ sa pri výbere zvierat do ďalšieho chovu riadi najmä podľa toho, či dané jedince boli počas roka zdravé, s dobrými prírastkami a dobrými chovateľskými ukazovateľmi. Tie, ktoré tieto kritériá nespĺňajú, by mali byť vyradené z chovu. Ak je jeden jedinec chorý, môže nakaziť celú chovnú skupinu. Reťaz je tak silná, ako je jej najslabší článok.

Ako vyberali zvieratá do chovu naši predkovia

Naši predkovia nepoznali lieky, boli však veľmi dobrí pozorovatelia. Jedince, ktoré nespĺňali predpoklady na dobrý chov, neboli ďalej v chove používané. Najlepším lekárom bol nôž. Tento proces bol blízky prirodzenej selekcii. Šľachtenie bolo zamerané najskôr na úžitkové vlastnosti a až potom na vonkajšie znaky. Pričom toto všetko sa realizovalo v extenzívnych chovoch. Pre porovnanie, v súčasnosti sa šľachtí na vysokú úžitkovosť vo veľmi zahustenom priestore. Alebo sa šľachtenie sústredí na vonkajšie znaky, aby zvieratá boli pekné. Keď sa však v šľachtení sústredíme len na jeden znak, genetická variabilita sa znižuje a tým sa znižuje aj obranyschopnosť jedincov.

Výhoda pôvodných plemien

Z toho vyplýva, že v našich podmienkach, v extenzívnych chovoch, sú najvhodnejšie kombinované plemená zvierat. Tie majú široký genetický základ, boli šľachtené stovky rokov a sú svojmu územiu geneticky prispôsobené.

ZDIEĽAJTE NÁS