zdrobnele sliepky 1Ak chcete chovať sliepky, no v záhrade máte málo miesta, zvoľte si malé alebo zdrobnelé plemená. Tieto plemená sliepok dokážu na malom priestore a pri nízkych kŕmnych nákladoch znášať pomerne veľa vajíčok.

Chovné podmienky pre malé sliepky

Malým sliepkam stačí na výbeh voliéra na malej trávnatej ploche. Vhodné sú aj prenosné výbehy. Prenosný výbeh môže byť spojený priamo s kurínom. Tzv. chicken tractor po určitom čase, keď už sliepky nemajú čo hrabať, premiestnite na iné miesto v záhrade. Malým plemenám postačí malý kurín so všetkým, čo k tomu patrí - znáškové hniezda, napájačka, nádoba na kŕmenie. Odporúčame aj trusný stôl.

Zdrobnelé plemená sliepok

Do malých chovných priestorov sú ideálne zdrobnelé formy sliepok. Ich výhodou je, že pri menších nárokoch na krmivo znesú veľa vajec. I keď nie rovnako veľkých. V porovnaní s veľkými plemenami sliepok môžete ušetriť až tretinu nákladov na krmivo. Takmer všetky veľké plemená majú svoju zdrobnelú formu v rôznych farebných rázoch. Zo zdrobnelých plemien má najlepšiu znášku velsumka, ktorá znáša vajíčka s hmotnosťou 50g.

Zdrobnelá velsumka

Zdrobnelé velsumky sú nenáročné sliepky. Znášajú vajcia s tmavšou škrupinou. Ročne znesú okolo 150 vajec. Sú považované za ekonomicky najvýhodnejšie plemeno nosníc – pri malej spotrebe krmiva poskytnú veľa vaječnej hmoty. Atraktívne sú aj svojím sfarbením.

Zdrobnelá hempšírka

Hempšírky pochádzajú z USA. Majú kľudnú a priateľskú povahu. Ľahko sa prispôsobia rôznym klimatickým podmienkam. Je to plemeno s kombinovanou úžitkovosťou. Sú veľmi dobré nosnice. Ročne znesú okolo 140 vajec s hnedou škrupinou a váhou okolo 40g.

Zdrobnelá wyandotka

Patrí medzi často chované zdrobnelé plemená. Pochádza z USA, do Európy bola dovezená začiatkom 20. storočia. Má mnoho farebných rázov. Kohút dosahuje hmotnosť 1200 gramov, sliepka 1000 gramov. Ročne znesú približne 120 vajec.

Zdrobnelá oravka

Zdrobnelá forma nášho národného plemena oravka sa chová v rôznych farebných rázoch. Je prispôsobená našim podmienkam. Ročne znáša okolo 140 vajec.

Zdrobnelé milflérky

Milflérky majú na nohách z peria papučky, takže sa nesnažia krátiť chvíle hrabaním v zemi. Znášajú síce malé vajíčka, žĺtok v nich však tvorí až polovicu objemu.

Okrem zdrobnelých plemien, sú do malých výbehov vhodné napríklad aj hodvábničky.

Hodvábničky sú veľmi staré plemeno, pôvodom z Číny. Do Európy boli privezené pred stovkami rokov. Sú to malé sliepky s hodvábnym operením. Vážia od 1 kg do 1,6 kg. Sú veľmi kľudné a prítulné. Nelietajú a nepotrebujú veľký priestor. Preto im stačí aj malý výbeh s nízkym plotom. Sú odolné voči nepriaznivému počasiu. Ročne znesú 80 až 100 vajec. Sú výborné kvočky. Kvokajú často a spoľahlivo vysedia a odchovajú svoje, ale aj cudzie kuriatka. Dožívajú sa vysokého veku, až do 10 rokov.

Prečítajte si aj článok o najlepších plemenách nosníc.

ZDIEĽAJTE NÁS