predaj z dvoraPredaj z dvora sa týka prvovýrobcov, ktorí predávajú svoje výrobky alebo pestovateľské a chovateľské prebytky v malých množstvách priamo konečnému spotrebiteľovi. Podmienkou je, že výrobky musia byť z vlastných surovín.

Ak chcete predávať svoje výrobky, musíte sa zaregistrovať na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (RVPS). Nemusíte mať oprávnenie na podnikanie, teda nie je potrebné zakladať živnosť, ani byť samostatne hospodáriaci roľník. Pri predaji z dvora nie je potrebné vlastniť elektronickú registračnú pokladnicu. Stačí viesť iba jednoduchú evidenciu, teda predaj formou kúpno-predajnej zmluvy s príjmovým dokladom.

Uvádzame stručný prehľad pre niektoré komodity.

Predaj vajec

Prvovýrobca musí:

 • mať zaregistrovaný chov na RVPS,
 • predávať priamo konečnému spotrebiteľovi najviac 60 ks vajec týždenne,
 • predávať miestnej maloobchodnej prevádzkarni, ktorá je vzdialená najviac 2 hodiny cesty od územného obvodu kraja, v ktorom má sídlo príslušná RVPS, najviac 350 ks týždenne.

Predaj prvotných produktov rastlinného pôvodu

Rastlinné komodity je možné pri určitom množstve spracovávať vo vlastnom hospodárstve prvovýrobcu, teda v kuchyni. Ako fyzická osoba - nepodnikateľ na predaj potravín rastlinného pôvodu i spracovaných prvotných produktov nepotrebujete prevádzkareň ani registračnú pokladňu. Potrebujete mať zdravotný preukaz.
Prvovýrobca malého množstva prvotných produktov rastlinného pôvodu musí mať evidenciu o dátume, druhu a množstve:

 • vypestovaných prvotných produktov rastlinného pôvodu,
 • prvotných produktov rastlinného pôvodu priamo predaných konečnému spotrebiteľovi na farme alebo na miestnom trhovisku,
 • prvotných produktov rastlinného pôvodu dodaných do miestnych maloobchodných prevádzkarní a o názvoch a adresách odberateľov.

Predaj surového mlieka

Surové mlieko môže predávať prvovýrobca:

 • ak má zaregistrovaný chov na RVPS,
 • priamo konečnému spotrebiteľovi,
 • má pridelenú kvótu.

Priamy predaj surového mlieka konečnému spotrebiteľovi v chove na produkciu mlieka sa uskutočňuje v miestnosti oddelenej od priestorov, v ktorých sú ustajnené zvieratá, a vybavenej chladiacim zariadením. Ak chov na produkciu mlieka dodáva mlieko aj do schválených prevádzkarní na zber alebo spracovanie mlieka, musí byť miestnosť na priamy predaj surového mlieka oddelená od mliečnice. S tým súvisia ďalšie hygienické alebo administratívne podmienky, ktoré je treba splniť.

Na čo sa už predaj z dvora nevzťahuje

Podľa Nariadenia vlády č.100/2016 môžete predávať aj niektoré spracované produkty, ako sirupy, zeleninové šťavy, lokše, pagáče, lekvár alebo kompót. V stanovených množstvách za rok. Predaj z dvora sa však nevzťahuje na:

 • výrobu zo syra, tvarohu a masla na farme;
 • filetovanie rýb;
 • krájanie, lúpanie a balenie zeleniny;
 • balenie a triedenie vajec;
 • prípravu ovocnej šťavy;
 • výrobu klobás, párkov a iných mäsových výrobkov.

Tematika predaja z dvora je omnoho rozsiahlejšia. Odporúčame vám navštíviť napríklad stránku www.predajzdvora.sk pre viac informácií.

ZDIEĽAJTE NÁS