vedomostna sutazÚstredná odborná komisia pre prácu s mládežou SZCH (Slovenský zväz chovateľov) aj tento rok vyhlásila vedomostnú súťaž pre mladých chovateľov.

Súťaž dáva možnosť mladým chovateľom, členom Slovenského zväzu chovateľov (ďalej len SZCH), ukázať svoje vedomosti a porovnať sa s inými mladými chovateľmi z rôznych regiónov Slovenska. Pomáha im rozširovať svoje vedomosti, zvyšuje záujem mladých ľudí o prácu so zvieratami. Podnecuje v nich väčší záujem o prírodu a zmysluplné trávenie voľného času.

Súťažiť môžu mladí chovatelia organizovaní priamo v základných organizáciách SZCH. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách: do 14 rokov a do 18 rokov, pričom spodná hranica veku je 6 rokov.

Súťaží sa v týchto chovateľských odbornostiach:

 • chov hrabavej a vodnej hydiny
 • chov holubov (okrasných a úžitkových)
 • chov králikov
 • králičí hop
 • chov oviec a kôz
 • chov exotického vtáctva (vrátane bažantov, holúbkov, hrdličiek, okrasných kačíc, pávov a pod.)
 • chov akváriových rýb (akvaristika)
 • chov plazov a obojživelníkov (teraristika)
 • chov kožušinových zvierat
 • chov drobných hlodavcov

Každý súťažiaci sa môže prihlásiť do viacerých odborností. Organizátori však odporúčajú zvážiť aj okolnosti psychického náporu počas samotnej súťaže, čo môže značne ovplyvniť výsledky mladého chovateľa a tým mu odobrať chuť a záujem o ďalšie súťaženie.

Súťaž je trojstupňová, na jej organizácii sa postupne podieľajú Základné organizácie (ZO), ktoré organizujú miestne kola, oblastné výbory (OV) organizujú oblastné kolá a celoštátne kolo organizuje Ústredná odborná komisia pre prácu s mládežou SZCH. Celoštátne kolo sa bude konať počas podujatia Chovateľský deň v skanzene: Deň slovenských plemien.

Náplňou súťažných disciplín sú nasledovné oblasti:

 • Spracovanie písomnej práce I. a II. kategórie.
 • Súťažné testy z odborných znalostí vo všetkých postupových kolách.
 • Poznávacie testy (obrázky, prípadne živé zvieratá) vo všetkých postupových kolách.
 • Pohovor k písomnej práci v celoštátnom kole (v ostatných kolách ponechané na zváženie usporiadateľom).

Viac informácií získate na stránke SZCH.

Zdroj: SZCH

ZDIEĽAJTE NÁS