Klub mladych farmarov 02Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF, v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka Slovenskej republiky (NSRV SR) a regionálnymi anténami NSRV SR pre Žilinský a Prešovský kraj, organizovali v mesiaci február a marec tri dvojdňové stretnutia, takzvané Kluby mladých farmárov.

Prednášali sa aktuálne témy z oblasti poľnohospodárstva. Klubov sa zúčastnilo viac ako 150 farmárov z rôznych kútov Slovenska. Prvý z Klubov sa konal v Nitre, druhý v Tvrdošíne a tretí v Drienici na východnom Slovensku.

Prvý Klub mladých farmárov v Nitre

Pozvanie na Klub v Nitre prijali hostia z Európskej Komisie -  Ing. Dušan Chrenek, vedúci oddelenia Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD., vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Vysvetlili nám prečo sú mladí farmári kľúčovými v budúcej SPP. Ďalšími významnými hosťami, ktorí prijali pozvanie, boli generálny riaditeľ PPA, Ing. Juraj Kožuch, PhD., ktorý predniesol problematiku a odpovedal na otázky ohľadom aktuálnych výziev; generálny riaditeľ sekcie rozvoja a priamych platieb MPRV SR, Ing. Jaroslav Gudába predniesol prednášku o plánovaných výzvach v roku 2019, vrátane úprav ohľadom mladých farmárov. Generálny riaditeľ sekcie legislatívy MPRV SR, JUDr. Jaroslav Puškáč vysvetlil farmárom aktuálne zmeny v pozemkovej legislatíve.

Na Kluboch nechýbali ani inovatívne témy z oblasti poľnohospodárstva. Ing. Jaroslav Jankovič, CSc., vedúci odboru pestovania a produkcie lesa v NLC Zvolen, predstavil prítomným na všetkých troch Kluboch agrolesnícke systémy ako príležitosť pre efektívnejšie využívanie poľnohospodárskej pôdy. Ing. František Muška, PhD., akreditovaný poradca Ministerstva zemědělství ČR, predstavil farmárom zaoberajúcim sa rastlinnou výrobou možnosti využitia prognózy a signalizácie v integrovanej produkcii. Na záver prodekan Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU Nitra, doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. predstavil projekt SOILS, na ktorom pracuje SPU v Nitre spolu s ďalšími univerzitami. Do projektu je zapojené aj Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF. Predstavili nám výstupy z analýzy postavenia malých fariem v stredoeurópskom priestore.

Druhý deň absolvovali účastníci návštevu farmy Oponice, ktorá je vysokoškolským poľnohospodárskym podnikom SPU v Nitre. V Oponiciach sa zameriavajú na chov hovädzieho dobytka na mlieko a mäso.

Druhý Klub mladých farmárov v Tvrdošíne

V dňoch 1. - 2. marca 2019 sa konal druhý Klub mladých farmárov v Hoteli Limba, v Tvrdošíne. Pozvanie na Klub prijali zástupcovia MPRV SR - Ing. Andrea Tvrdá, zástupkyňa sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb, ktorá farmárom predstavila plánované výzvy v roku 2019 vrátane úprav ohľadom mladých farmárov a riaditeľ pozemkového odboru sekcie legislatívy Ing. Andrej Vašek, ktorý predniesol na Klube v Tvrdošíne a v Drienici aktuálne zmeny v oblasti pozemkového práva. Podmienky a možnosti získania pôdy od Slovenského pozemkového fondu (SPF) pre mladých a malých farmárov predstavili zástupcovia Regionálneho odboru SPF Žilina a Martin. Počas diskusie farmári zistili, že regionálne odbory často nevedia ako v niektorých prípadoch postupovať.

Zaujímavé boli prednášky Ing. Michala Kravčíka, CSc. z občianskeho združenia Ľudia a voda, ktorý farmárom vysvetlil prečo je potrebné zaoberať sa manažmentom a zadržiavaním vody v poľnohospodárskej krajine. Ing. Jaroslav Jankovič, CSc. predstavil farmárom agrolesnícke systémy ako príležitosť pre efektívnejšie využívanie poľnohospodárskej pôdy. Pre chovateľov hovädzieho dobytka bola nesmierne atraktívna prednáška Ing. Vojtecha Brestenského, vedúceho pracovníka VÚŽV Nitra. Pán Brestenský predstavil spôsoby ustajnenia a kŕmenia hovädzieho dobytka a ochotne odpovedal na nespočetné množstvo otázok farmárov a dal im odporúčania na riešenie ich problémov. Všetci traja lektori svoje témy predstavili aj na Klube v Drienici.

S príkladom správnej praxe vystúpil pán Ľubomír Beňuš so svojím produktom Hafirovica – likér z oravských čučoriedok. Predstavil prítomným svoju cestu a úskalia podnikania a zdôraznil potrebu zamerať sa na pridanú hodnotu a ponúkať finálne potravinárske produkty.

Klub mladych farmarov 05Nasledujúci deň mali farmári možnosť navštíviť dve družstvá v meste Tvrdošín. Najprv sme navštívili RD Pod Skalkou Krásna Hôrka, ktoré hospodári na pozemkoch o celkovej výmere 491 ha. Majú 70 kusov dojníc a 200 kôz. Na družstve majú uzavretý obrat stáda, od teliat, jalovíc až po dojnice. Novinkou na družstve, na ktorú sme sa boli pozrieť, je robotická dojička, ktorá okrem dojenia zabezpečuje aj monitoring dojníc. Farma je od roku 2007 certifikovanou Eko farmou a časť nadojeného mlieka spracovávajú na mliečne bio produkty. Mali sme možnosť ochutnať zaujímavé zrejúce kravské a kozie syry.

Ďalej sme sa presunuli na PD Žiarec, ktoré zamestnáva okolo 40 ľudí. Družstvo sa zameriava výlučne na chov slovenského strakatého dobytka, celkovo niekoľko sto kusov. V areáli sme mali možnosť vidieť vlastný bitúnok a moderné maštale s automatickými roletami, ktoré v prípade vetra chránia dojnice. PD Žiarec pre všetkých návštevníkov zabezpečilo chutný obed, ktorý sme ukončili diskusiou.

Tretí Klub mladých farmárov v Drienici

Posledný z troch tohtoročných Klubov sa konal v dňoch 8. – 9. marca 2019 v Hoteli Šomka v Drienici. To, že na východnom Slovensku majú mladí farmári záujem o poľnohospodárstvo, dokazuje najvyššia účasť práve na tomto Klube. Svojou účasťou na Klube a povzbudzujúcimi slovami, poctil prítomných aj poslanec a člen poľnohospodárskeho výboru NR SR Martin Fecko.

Slovenský pozemkový fond predstavila priamo generálna riaditeľka SPF JUDr. Adriána Šklíbová. Podmienky a možnosti získania pôdy od Slovenského pozemkového fondu (SPF) pre mladých farmárov predstavila riaditeľka Regionálneho odboru SPF Prešov, spolu s referentkou tohto odboru. Farmári sa pýtali najmä na spôsoby riešenia konkrétnych problémov a kontroly nesprávneho užívania pôdy od SPF.

Najväčší pestovateľ orecha čierneho na Slovensku, Ing. Milan Kotora predstavil orech čierny a program Junier ako spôsob maximálneho využitia pôdy na neobrábaných pozemkoch. Jeho benefitmi sú znižovanie emisií v atmosfére, dosiahnutie maximálneho zisku napriek minimálnemu vstupnému kapitálu (ceny drevnej hmoty orecha čierneho až 10-krát vyššia ako u iných drevín), navyše okrem drevnej hmoty je možné využiť aj plody a listy.

Klub mladych farmarov 11Nasledujúci deň mali farmári možnosť navštíviť farmu Jána Komára v Prešove, ktorý sa špecializuje na pestovanie konzumných zemiakov. S pestovaním zemiakov začal už v 90-tych rokoch na pár hektároch, dnes obhospodaruje okolo 800 ha, pričom na 250 ha pestuje zemiaky, a zamestnáva okolo 50 zamestnancov. Každoročne pestuje 20 odrôd zemiakov, väčšinou triedy B a A. Svoju výrobu neustále vylepšuje a postupom rokov sa od prvovýroby dostal až k priamym dodávkam do obchodnej siete rôzne veľkých balení zemiakov pod vlastnou značkou Šarišské zemiaky.

Ďakujeme zúčastneným, lektorom a farmárom, ktorí nám umožnili navštíviť ich farmy a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie Združenia mladých farmárov na Slovensku - ASYF, na ktoré ste všetci srdečne pozvaní.

Zdroj: ASYF

ZDIEĽAJTE NÁS