Slovenský statok v zoo BojniceViete, čo spája knihu Slovenský statok s Národnou zoologickou záhradou v Bojniciach?

V knihe sme použili fotografie koňa Przewalského a somára domáceho, ktoré nám poskytla bojnická zoo. Možno vás to zaskočí, pretože to nie sú slovenské plemená hospodárskych zvierat, o ktorých by sa v knihe Slovenský statok malo písať. Vysvetlením je, že publikácia poskytuje nielen prehľad našich národných plemien hospodársky významných zvierat, ale pojednáva aj o domestikácii jednotlivých druhov zvierat. Preto sa v nej objaví aj kôň Przewalského, či somár domáci.

Výtlačok knihy nájdete v zoo v knižnici.

ZOO Bojnice slovensky statokAndrea KlasováPoložili sme niekoľko otázok pani Andrei Klasovej, vedúcej odboru marketingu a propagácie.

Ľudia chodia do ZOO najmä za exotickými a divo žijúcimi zvieratami. V ZOO Bojnice však môžu vidieť aj viaceré hospodárske zvieratá. Napríklad aj naše jediné národné plemeno sliepok – oravku. Aké ďalšie hospodárske zvieratá u vás chováte?
Národná zoologická záhrada Bojnice nemá špecifické zameranie, teda venujeme sa chovu rôznych druhov zvierat. Sú to najmä ohrozené druhy zvierat, ktoré vo voľnej prírode už veľmi ťažko nájdete alebo ich rapídny pokles alarmuje ich vyhynutie. Verejnosti sa však snažíme priblížiť aj hospodárske zvieratá, keďže v dnešnej dobe sa akosi vytráca vzťah k prírode a k samotným zvieratám, tak aj takéto druhy zvierat sú u nás vítané a najmä detskými návštevníkmi veľmi obľúbené. Ako ste už spomínali, chováme jediné slovenské plemeno sliepok - oravky, ďalej sú to králiky a morky. Z cudzokrajných hospodárskych zvierat nesmiem zabudnúť na kozy kamerúnske a ovce quessantské a aj kamerúnske., ktorý pôvodnou domovinou je Afrika.

Neuvažujete o tom, že by ste zaradili viaceré slovenské plemená zvierat a vytvorili akýsi kútik našich plemien?
V podstate už také miesto pre hospodárske zvieratá, či už naše slovenské alebo tie cudzokrajné, máme. Voláme to detská zoo, kde sa nachádzajú aj hore uvedené zvieratá. Postupom času by sme boli veľmi radi, keby sa naša zbierka rozšírila, len to všetko závisí od priestorových a finančných možností. Veríme, že sa táto naša kolekcia rozrastie a návštevníci uvidia aj iné plemená našich slovenských zvierat. Napríklad také včely by si u nás rozhodne miesto našli. Návštevníci a aj naša flóra by ich prítomnosť istotne ocenili. Plánov je jednoznačne mnoho, len ako som spomínala, je potrebný čas, financie a zodpovedný personál.

Vráťme sa ku koňovi Przewalského. Tento divoký predok koní predstavuje jediného divého koňa, ktorý prežil do súčasnosti. A to vďaka celosvetovému záchrannému programu, v ktorom sú zapojené aj zoologické záhrady. Môžete nám k tomu povedať viac?
Áno, tento druh kopytníka už bol prakticky vyhynutý vo voľnej prírode. A vďaka záchrannému programu pre tento druh a vďaka mnohým zoologickým záhradám sa podarilo znova prinavrátiť toto majestátne zviera do voľnej prírody. A to je len príklad toho, že poslaním zoologických záhrad je najmä ochrana prírody, ochrana zvieratá a posilňovanie svetovej biodiverzity. Čiže je to veľký krok vpred na rozdiel od pôvodného zámeru a vzniku zoologických záhrad v minulosti. Bez takýchto inštitúcií a rôznych záchranných, repatriačných či vzdelávacích programov by tu už mnoho druhov druhov nebolo a prezerali by sme si len obrázky, ako také dané zviera kedysi vyzeralo.kôň Przewalského 3Kôň Przewalského, zdroj: Archív Nzoo Bojnice

Keď sa rozprávame o záchrane druhov, napadá ma téma adopcie zvierat v ZOO. Čo presne to znamená a ako to funguje?
Adopcia v Národnej zoologickej záhrade Bojnice znamená, že verejnosť môže podporiť rôzne druhy zvierat finančným príspevkom, ktorý bude použitý na zakúpenie krmiva pre vybraný druh zvieraťa. Adopcia je vhodná pre jednotlivcov, kolektívy, firmy či školy, jednoducho pre všetkých, ktorým osud ohrozených zvierat či ochrany prírody a životného prostredia nie je ľahostajný. Verejnosť tak prejavuje svoju priazeň a podporu našej zoo a našim záslužným činnostiam v ochrane prírody. Mnohí si vyberú takúto možnosť ako darovať darček pre svojich blízkych, ktorý má zmysel! Obdarovaný sa stane hrdým adoptívnym rodičom napríklad slona či orangutana, obdrží svoj vlastný certifikát a objaví sa na našom "Strome života". Všetky potrebné informácie ako aj objednávací formulár nájdete na našom webovom sídle www.zoobojnice.sk v sekcii Podporte nás. Za každú jednu podporu sme veľmi vďační a aj vďaka adoptívnym rodičom môžeme plniť naše najdôležitejšie poslanie - ochrana prírody a biodiverzity.

Ďakujeme za rozhovor.

Publikácia Slovenský statok - Slovenské plemená hospodárskych zvierat na 450 stranách poskytuje komplexný prehľad našich národných plemien hospodársky významných zvierat - koní, hovädzieho dobytka, oviec, kôz, hydiny, králikov, holubov a včiel. Dočítate sa v nej o ich histórii, pôvode, procese šľachtenia, nájdete v nej charakteristiku jednotlivých plemien, ako aj informácie o aktuálnom stave chovu. Texty sú doplnené množstvom fotografií. Kniha je pútavým čítaním nielen pre chovateľov, ale aj pre bežného čitateľa. V mnohých kapitolách prináša u nás doposiaľ nepublikované informácie. V auguste získala ocenenie Zlatý kosák, ktorý udeľuje porota Agrokomplexu, v kategórii veda a výskum.

Knihu si môžete objednať TU.

ZDIEĽAJTE NÁS