husi chalupaMám chalupu s veľkým pozemkom, na ktorom by som chcel chovať husi. Chalupa je v prostredí, kde je veľa predátorov. Taktiež tam nebývam celodenne.

Ako by som to mohol zabezpečiť, aby mali husi, čo potrebujú?

Samozrejme, extenzívny chov s večerným ustajnením je najlepší. Ak sa to ale nedá, existuje niekoľko možností chovu.

Chov husí v maštali s poobedňajším výbehom je možný, na jednu hus potrebujete najmenej dva štvorcové metre podlahovej plochy.

Husi sa bežne chovajú vo veľkochovoch v halách. Ak ustajnenie upravíte tak, aby mali prístup slnka (v podstate na voliéru), zabezpečíte im dobré podmienky. Tento spôsob chovu je však náročný na zoohygienu a vyžaduje prácne čistenie.

Pri chove vo výbehu je v takýchto podmienkach dobré zabezpečiť ho elektrickým oplôtkom, podhrabovými doskami celého pozemku alebo jeho časti. Je to síce finančne náročné, ale funguje to. Ak sú husi dospelé a majú možnosť úniku, tak sa dokážu ubrániť i líške. Niekedy je dobré od malička chovať pri husiach i pastierskeho psa, ako pri ovciach. Tiež to funguje proti predátorom.

Všetko sú to opatrenia proti zvieracím predátorom, ale sú i predátori na dvoch nohách, no na tých to žiaľ nezaberá.

ZDIEĽAJTE NÁS