aby sa gazdovat nezabudloOdložené daňové priznania je potrebné podať do konca októbra. Nezabúdajte, že v daňových priznaniach môžete rozhodnúť o tom, ako budú použité 2% (respektíve 1%) z vašej dane alebo daní vašej firmy.

Aj naše občianske združenie OZ Chováme sa uchádza o vaše dve percentá. Vzhľadom na súčasnú situáciu neziskové organizácie stratili väčšinu možností financovania svojich činností. Štátne, ale aj súkromné inštitúcie, smerujú svoju pomoc primárne na riešenie dopadu koronakrízy. Ostatné aktivity dnes ostávajú na pokraji záujmu.

Budeme preto veľmi vďační, ak nám pomôžete realizovať naše aktivity darovaním vašich dvoch percent z dane.

Venovaním 2% z vašej dane nám pomôžete:

  • šíriť osvetu o našich národných plemenách hospodárskych zvierat, vrámci toho vydať publikáciu o našich národných plemenách hospodárskych zvierat
  • realizovať projekt Aby sa gazdovať nezabudlo, sériu prednášok a workshopov pre deti v školách a škôlkach o tom, ako sa starať zvieratá a aký význam má chov zvierat i v dnešnej dobe,
  • realizovať Chovateľský deň v skanzene, národnú prezentačnú výstavu slovenských plemien hospodárskych zvierat, spojenú s folklórnymi vystúpeniami a ukážkami remeselnej a ľudovo-umeleckej tvorby,
  • poskytovať cenné rady a odporúčania pre chovateľov, farmárov a gazdov prostredníctvom webového portálu www.chovamedoma.sk,
  • ako aj uskutočniť ďalšie aktivity v tomto roku.

Ako poukázať dve percentá občianskemu združeniu OZ Chováme doma

Ak nám chcete poukázať 2% z dane, v daňovom priznaní v na to určenej časti, vyplňte naše údaje:

IČO: 50361678 (zarovnáva sa sprava)
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): OZ Chováme doma
Sídlo:
Ulica: Čierne
Súpisné číslo: 305
PSČ: 023 13
Obec: Čierne

Prečítajte si, čo všetko sme zrealizovali minulý rok.
Plagát s údajmi pre asignáciu 2%.
Formulár na poukázanie podielu z dane pre zamestnancov, za ktorých daňové priznanie robil zamestnávateľ.

 

ZDIEĽAJTE NÁS