hydina vtacia chripkaSpísali sme niekoľko odporúčaní, pri dodržaní ktorých možno predísť alebo aspoň minimalizovať nákazu chovanej hydiny vírusom vtáčej chrípky.

V chovoch hydiny je mimoriadne dôležité zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť migrujúceho vodného vtáctva s hydinou. Ako?

  1. Ideálne je nechať zvieratá zatvorené, pokiaľ to priestory dovoľujú.
  2. Ak je hydina vo voľnom výbehu, nádoby na kŕmenie a napájanie nechajte v uzavretom priestore alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu. Použiť môžete aj nášľapné kŕmidlá. Tak sa ku krmivu dostane len hydina.
  3. Vodu im dávajte vždy čistú, nepoužívajte vodu zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu.
  4. Používajte účinné dezinfekčné prostriedky (napríklad dezinfekčné rohože s chlórovým vápnom) pri vstupoch a výstupoch z chovného priestoru.
  5. Pri kŕmení a manipulácii s hydinou používajte odev a obuv, ktorú si vyhradíte len na tento účel. Aby ste napríklad na topánkach nepreniesli trus divo žijúcich vtákov do chovných priestorov.
  6. Neodporúčame v tomto období kupovať nové jedince do chovu, ani násadové vajcia. Vírus totiž prežije pri izbovej teplote 28 dní v podstielke. Na vajcovej škrupine, pri rovnakej teplote, 8 dní a v truse 30 dní pri teplote 4 °C .
  • „Chovatelia vodnej hydiny sa obávajú, že premeškajú obdobie párenia, ak hydinu nechajú zatvorenú. Myslím si však, že dôležitejšie je predísť možnej strate chovných jedincov. Teda radšej počkať, kým sa táto vlna vtáčej chrípky utíši“, dopĺňa František Staňo z OZ Chováme doma.

Uvedené opatrenia by ste mali dodržiavať až do odznenia vírusu vtáčej chrípky, teda do odvolania štátnou veterinárnou správou.

Vírus vtáčej chrípky H5N8 patrí k subtypu A, ktorý je nestály a dokáže mutovať. Nie je vylúčené, že sa tak môže stať; najmä v súvislosti s virologickým tlakom, aký je momentálne na celom svete.

Nezabúdajte preto chrániť aj svoje zdravie a zdravie vašich blízkych. Po manipulácii s hydinou dôsledne dodržiavajte pravidlá osobnej hygieny. Pre vyššiu ochranu môžete pri práci s hydinou nosiť aj jednorazové rukavice, respirátor a okuliare.

ZDIEĽAJTE NÁS