kralik zajaciMor králikov je najčastejším infekčným ochorením králikov. Je veľmi nákazlivé a v jeho dôsledku hynie 50-100% nakazených králikov.

Šíri sa priamym stykom chorých jedincov so zdravými. Ale aj nepriamo, prostredníctvom krmiva, vody, podstielky, rukami chovateľa, alebo trusom a močom zvierat, ktoré mor králikov prekonali.

Príznaky moru králikov

Mor králikov má krátku, len 1-2 dňovú, inkubačnú dobu. Počiatočné príznaky sú nechutenstvo a apatia. Neskôr sa prejavia nervové príznaky – kŕče, zvýšená teplota, alebo aj krvavá pena v nose.

Prevencia moru králikov a vakcinácia

Základom je vakcinácia, predovšetkým mladých jedincov. Vakcinácia sa odporúča v desiatom týždni veku králikov. Protilátky sa tvoria piaty deň po vakcinácii a samotná ochrana pred týmto ochorením nastupuje po dvoch až troch týždňoch. Trvá šesť až deväť mesiacov.
Okrem toho je potrebné dodržiavať základné veterinárne opatrenia. Včas izolovať choré zvieratá. Poznať pôvod krmiva a používaných pomôcok. Ak si kúpite nové jedince, mali by ste ich nechať v karanténe aspoň na 14 dní.

Zdroj: Josef Zadina a kolektiv: Chov králiků

Prečítajte si aj: Najčastejšie choroby králikov: kokcidióza

ZDIEĽAJTE NÁS