veterinarJe nevyhnutné odčervovať plošne všetky zvieratá v chove? Aby som ich zbavil parazitov, ako sú kokcídie, oblé červy, pásomnice alebo motolice?

Plošné odčervovanie nie je veľmi vhodné, pretože parazity získavajú imunitu na odčervovaciu látku. Odčervovať by sa preto mali iba tie jedince, ktoré sú napadnuté parazitom. Pričom je dokázané, že vnímavosť na parazity je geneticky daná. Pri veľkej koncentrácii zvierat na jednom mieste, v prehustených chovných priestoroch, sa zvyšuje pravdepodobnosť nakazenia parazitmi.

Dôležité je predchádzať. Najlepším predpokladom je udržiavanie dobrej kondície celej chovnej skupiny.

ZDIEĽAJTE NÁS