vcely 01Včely patria do triedy hmyzu. Človek však môže napodobniť prírodné podmienky, v ktorých žijú, a chovať tak včely ako hospodárske zvieratá.

Včela kranská

V priebehu vývoja sa zo včely medonosnej vytvorili viaceré plemená. Na Slovensku sa najlepšie osvedčila včela kranská. Jej pravlasťou je Korutánsko, historické územie, ktoré sa rozprestiera v dnešnom Rakúsku, Taliansku a Slovinsku. K nám sa dostala z rakúskej alpskej oblasti. Vďaka svojím vlastnostiam sa rozšírila aj do celej juhovýchodnej Európy. Dobre sa prispôsobuje zmenám počasia, vytvára pevné zimné zoskupenie, je odolná voči chorobám. Vyznačuje sa plynulým jarným rastom a schopnosťou vytvoriť silné včelstvá. Je mimoriadne usilovná v zbere, má dobrý čistiaci pud, je mierna a stála na plástoch. Dá sa jej ľahko zabrániť v rojení.

Včelstvo

vcely plastVčelstvo sa skladá z troch druhov včelích jedincov – matka, robotnice a trúdy. Matka je jedna, robotníc je v letnom období od štyridsať- do šesťdesiattisíc, trúdov je v období rozmnožovania niekoľko stoviek až tisíc. Matka môže žiť až päť rokov. No v produkčnom včelstve sa necháva iba dva až tri roky. Robotnice tvoria populáciu včelstva. Vykonávajú rôzne práce, a to v závislosti od ich veku. Mladušky zodpovedajú za čistenie v úli. Neskôr kŕmia včelie larvy, ošetrujú plod, strážia letáč. Okolo 21. dňa života začínajú donášať nektár, medovicu a peľ pre výživu včelstva a tvorbu zásob. Niektoré lietavky nosia vodu, ďalšie zbierajú propolis. Jedinou úlohou trúdov je oplodniť mladé matky. Za normálnych okolností trúd nežije dlhšie ako dva mesiace. Trúdy sa vyživujú len v čase rozmnožovania, potom ich robotnice viac nevyživujú a vyháňajú ich z úľa. Tento jav včelári nazývajú vyháňanie trúdov a podľa toho vedia, že majú včelstvá v poriadku. Úlohy matky, robotníc a trúdov sú navzájom zladené na základe inštinktov. Ich cieľom je zachovanie rodu. Jedinec nedokáže prežiť sám a včelstvo neprežije, ak by trvale chýbal jeden druh včelích jedincov. Iba ich harmonická spolupráca zabezpečuje existenciu včelstva.


5 rád pre včelárov začiatočníkov

  • Úspech vo včelárení je závislý od vašich vedomostí o včelách.
  • Nájdite si vo svojom okolí skúseného včelára, ktorý vám poradí.
  • Prvotné náklady sú dosť vysoké, väčšinou sú však len jednorazové.
  • Ošetrovanie včiel si vyžaduje veľa času.
  • Strach pred včelími pichnutiami sa dá prekonať skúsenosťami.

1. Úspech vo včelárení je závislý od vašich vedomostí o včelách.
Skôr než si kúpite včely, naučte sa o včelách a včelárení čo najviac. Čerpajte z odbornej literatúry, absolvujte kurzy, školenia, výstavy. Nadobudnuté poznatky sú dôležitou základňou vašej budúcej práce so včelami.

2. Nájdite si vo svojom okolí skúseného včelára, ktorý vám poradí.
Stretnite sa so skúseným včelárom, ktorý vám poskytne praktické rady, ukáže prácu na svojej včelnici. Niektoré činnosti si môžete aj priamo vyskúšať.

3. Prvotné náklady sú dosť vysoké, väčšinou sú však len jednorazové.
Nákup zariadenia na chov včiel a nevyhnutných pomôcok si starostlivo uvážte. Mnohé z nich budete využívať stále, aj keď sa počet vašich včelstiev v budúcnosti zvýši.

4. Ošetrovanie včiel si vyžaduje veľa času.
Včely nemusíte ošetrovať každý deň. Sú však obdobia, kedy sa vykonávajú nárazové práce, ktoré si vyžadujú veľa času. Najmä v čase hlavnej znášky, v máji a júni. Neskôr, koncom augusta a začiatkom septembra, kedy včelstvo pripravujete na prezimovanie a dokrmujete na zimu.

5. Strach pred včelími pichnutiami sa dá prekonať skúsenosťami.
Dôležité je dobre poznať obranné správanie včiel. Znížite tým počet včelích pichnutí. Úplne sa im však vyhnúť nedá. 

ZDIEĽAJTE NÁS