ovceVrámci podujatia Chovateľský deň v skanzene: Deň slovenských plemien bude prebiehať seminár na tému Zachovanie tradičného salašníctva ako kultúrneho a prírodného dedičstva horských regiónov. Seminár sa koná 14. júla v skanzene Vychylovka, Nová Bystrica. 

Salašníctvo na Slovensku je dedičstvom kolonizácie na valaskom práve, ktorá výrazne zasiahla viaceré horské regióny a vrezala sa do miestnej kultúry a krajiny. Valasi k nám priniesli nový spôsob hospodárenia, odolné horské ovce – valašky, tiež nové predtým nepoznané spôsoby spracovávania ovčieho mlieka. Salašníctvo postupne menilo krajinu, valaský spôsob hospodárenia si ľudia osvojili a stal sa neoddeliteľnou súčasťou miestneho života. Postupne sa z hrdých a slobodných valachov stávali horskí poľnohospodári, salaše však ostali pevnou súčasťou miestnej produkcie. Mnohé pohoria, vrchy ako ich poznáme dnes, podhorské, horské lúky, pasienky a vysokohorské hole sú našim prírodným a kultúrnym dedičstvom. Bryndza, oštiepky, žinčica, zrejúci alebo čerstvý ovčí syr sa stali neoddeliteľnou súčasťou našej kuchyne, spolu s rázovitým hudobným prejavom, oblečením, nárečiami sú súčasťou našej identity a kultúry. V súčasnosti aj vplyvom povrchného vnímania, nedostatočnej pozornosti, podpory a náročnosti tradičného hospodárenia a ďalších faktorov stojí salašníctvo vo viacerých horských regiónoch pred svojim zánikom. Podpora zachovania salašníctva, ako súčasti miestneho prírodného a kultúrneho dedičstva, je preto akútnou otázkou nášho prístupu k obhospodarovaniu krajiny, tradíciám, zdravému jedlu, horským produktom, vlastnej identite a zachovaniu biodiverzity horských lúk a pasienkov. (Zdroj: MAS Terchovská dolina)

Seminár organizuje Žilinský samosprávny kraj, OZ Chováme doma, MAS Terchovská dolina a Zväz chovateľov oviec a kôz.

Na seminári chceme otvoriť debatu o možnostiach podpory tradičného salašníctva. 

Progra seminára nájdete TU.