podpor svoj odborRegistrácia do druhého ročníka súťaže Podpor svoj odbor bola spustená.

Stredné odborné školy majú na registráciu čas presne jeden mesiac – pre ne registrácia trvá od 15. septembra do 15. októbra 2021. Od 1. do 31. novembra sa mesačná registrácia spúšťa aj pre základné školy (pre žiakov 7.-9. ročníkov).

Cieľom projektu je príťažlivou formou, prostredníctvom krátkych videí, ktoré natočia študenti stredných odborných škôl, predstaviť žiakom základných škôl stredoškolské učebné a študijné odbory zamerané na vzdelávanie v oblasti potravinárstva, poľnohospodárstva a lesníctva. Žiaci základných škôl následne nájdu videá na YouTube kanáli Podpor svoj odbor.

Všetko podstatné o súťaži nájdete na www.podporodbor.sk.

Zdroj: facebook SPPK

ZDIEĽAJTE NÁS